Sieć

środa, 17 kwietnia 2024

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Od 1 września obowiązują przepisy, które zmieniły zasady awansu zawodowego nauczycieli. Spowodowały one, że część nauczycieli będzie realizowała staż na starych zasadach, a część będzie się ubiegała o wyższy stopień awansu wg nowych aktów prawnych. 

Nauczycieli, którzy realizują staż na starych zasadach obowiązuje Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 

Oto ścieżka awansu zawodowego w 6 krokach dla nauczycieli, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego na starych zasadach.  O przepisach przejściowych przeczytasz TUTAJ

KROK 1    

W ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć, nauczyciel składa wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego wraz z planem rozwoju zawodowego.

Wzorcowy plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego pobierzesz TUTAJ


KROK 2

Dyrektor wyznacza opiekuna stażu, z którym nauczyciel wspólpracuje od momentu rozpoczęcia stażu.

Więcej informacji o opiekunie stażu znajdziesz TUTAJ


KROK 3

Nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, w tym obserwuje i prowadzi zajęcia.


KROK 4

Nauczyciel przygotowuje pisemne sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 7 dni od dnia zakończenie stażu. Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania.

Wzorcowe sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego pobierzesz TUTAJ


KROK 5

W roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa wniosek do organu prowadzącego o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

Wniosek pobierzesz TUTAJ


KROK 6

Nauczyciel zdaje egzamin, w czasie którego dokonuje prezentacji, dorobku zawodowego, rozwiązuje problem związany z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa, wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych i odpowiada na pytania członków komisji.

Szablon prezentacji znajdziesz TUTAJ

Przykładowe problemy i pytania, które mogą pojawić się na egzaminie znajdują się TUTAJ.Opracowałyśmy przykładowe pytania wraz z odpowiedziami, które pomogą w przygotowaniu do egzaminu. Pytania i problemy wraz z odpowiedziami znajdziesz TUTAJTUTAJ  i TUTAJ
Kompletną wiedzę wraz z materiałami do edycji na temat nowego i starego awansu zawodowego znajdziesz w naszych materiałach.

Najważniejsze informacje dotyczące awansu zawodowego na nowych zasadach wraz z przykładowymi dokumentami do edycji oraz przykładowymi pytaniami problemami do rozwiązania  znajdziesz w teczce


AWANS ZAWODOWY W PRAKTYCE możesz ją zakupić TUTAJ


Najważniejsze informacje dotyczące awansu zawodowego na starych zasadach wraz z przykładowymi dokumentami do edycji oraz przykładowymi pytaniami i problemami do rozwiązania znajdziesz w teczce

AWANS ZAWODOWY W PRAKTYCE możesz ją zakupić TUTAJ

Teczka 


Na prośbę Państwa przygotowałyśmy teczkę do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną. 
Co zawiera nasza teczka?

ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1.Specyfika i charakterystyka funkcjonowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 2.Organizacja pracy z uczniem z z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 3.Dostosowanie wymagań edukacyjnych. 4.WOPFU. 5.IPET. 6.Program zajęć rewalidacyjnych. 7.Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 8.Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 9.Przykładowe aktywności i ćwiczenia do pracy z uczniem. 10.Karty pracy.
Ilość stron: 196. E-book w formacie PDF


KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz