SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 31 stycznia 2016


Na zakończenie działań projektowych, lekcji, zorganizowanego konkursu czy warsztatów warto przeprowadzić  ewaluację w celu sprawdzenia skuteczności i efektywności podjętych przez uczniów i nauczycieli działań.
Ewaluacja ma również za zadanie zebranie informacji o warunkach, w jakich te wyniki uzyskano, ich analizę, ocenę, wyciągniecie wniosków i podjęcie decyzji dotyczących poprawy wyników. Narzędzia, które często wykorzystujemy do tego celu są dostosowane do możliwości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Jednym z nich jest tarcza strzelnicza, która   daje możliwość uczniom wyrażenia opinii i oceny zrealizowanych zadań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz