SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 18 czerwca 2024

Szyfr geometryczny - karty pracyKodowanie i  szyfrowanie informacji może okazać się niesamowitą zabawą i nauką dla uczniów, jeśli tylko dobierzemy odpowiednie pomoce. Nasi uczniowie mimo wielu dysfunkcji uczą się kodować za pomocą aplikacji tabletowych, z wykorzystaniem edukacyjnych gier, Maty Mistrzów Kodowania, ale także pracując na materiale drukowanym, takim jak np. karty pracy.

niedziela, 16 czerwca 2024

Pytania i problemy- jak przygotować się do egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej?Nauczyciel, który chce uzyskać stopień nauczyciela mianowanego (na starych zasadach) musi zdać egzamin przed komisją. W trakcie egzaminu, prezentuje dorobek zawodowy, rozwiązuje problem w oparciu o przepisy prawa, wykonuje zadanie z użyciem narzędzi multimedialnych i odpowiada na pytania zadane przez komisję. 

sobota, 15 czerwca 2024

SPINNEROWE UTRWALANIE WIEDZY- KARTY PRACY


Spinnery, to jedna z ulubionych zabawek dzieci. Wskazuje się na wiele pozytywnych oddziaływań, które niosą za sobą zabawy spinnerem. Bez wątpienia możemy zaliczyć do nich relaksację, ćwiczenia w skupianiu uwagi, ćwiczenia koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej ale także usprawnianie manualne i motoryczne.

piątek, 14 czerwca 2024

Ewaluacja własnej pracy- narzędzia TIK
Koniec  roku szkolnego, to czas podsumowań, wyciągania wniosków i konstruowania rekomendacji do dalszej pracy. Wakacje to też okres, w którym nauczyciele chcą ocenić swoją pracę, jej skuteczność i dokonać refleksji nad zmianą działań.

środa, 12 czerwca 2024

WAKACYJNE KODOWANIE - KARTY PRACYZbliżające się wakacje są pretekstem do tego, że my nauczyciele realizujemy tematykę związaną z bezpieczeństwem podczas  letniej przerwy wakacyjnej. W związku z tym, przygotowałyśmy, które uatrakcyjnią zajęcia, pomogą w rozwijaniu logicznego myślenia oraz usprawnią percepcję wzrokową.

WAKACJE NAD MORZEM - KREATYWNE ĆWICZENIAJak w kreatywny i atrakcyjny dla ucznia sposób usprawniać orientację przestrzenną i stosunki przestrzenne?
Można to zrobić wykorzystując fantastyczne narzędzie genially.