SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 20 lutego 2016


Jednym z zadań doradców zawodowych, pedagogów, w tym również specjalnych jest przygotowanie uczniów  do wyboru zawodów.

Celem preorientacji zawodowej jest zorientowanie młodzieży i rodziców w sprawach dotyczących wyboru zawodu, a w szczególności: wyrabianie pozytywnego stosunku do pracy, informowanie o właściwościach i znaczeniu różnych zawodów oraz o warunkach kształcenia w różnych zawodach i wymogach psychofizycznych, jakie stawia się kandydatom do określonej szkoły i zawodu.
Propozycja łatwych i interesujących ćwiczeń, które posłużą nam do sprawdzenia u uczniów znajomości zawodów. Otwórz interaktywny test wiedzy:

Test wiedzy w aplikacji Triventy

Polecamy interaktywne ćwiczenie:


Wykreślanka na temat zwodów:

Chmury wyrazowe:


Zakodowane strony, na których dowiesz się więcej o możliwościach wyboru zawodu i doradztwie zawodowym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz