SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 10 maja 2016

 
Oś czasu tym razem nie tabletowa, ale podłogowa wykorzystana na lekcji języka polskiego z uczniem z zespołem Aspergera.

Oś pozwoliła chłopcu zrozumieć relacje czasowe występujące w tekście oraz sposób w jaki należy  tworzyć  plan wydarzeń.  Uczeń po przeczytaniu tekstu musiał uporządkować kolejność zdarzeń w opowiadaniu, umieścić na osi czasu i zapisać w zeszycie plan wydarzeń. Taka forma zajęć tak bardzo spodobała się chłopcu, że bez protestu zapisał notatkę w zeszycie ćwicząc zarazem umiejętność pisania długopisem.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz