SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 13 czerwca 2016


Aplikacja Na wsi to gra, w której dziecko uczy się rozpoznawania zwierząt mieszkających na wsi na podstawie odgłosów, które wydają. To bardzo prosta, intuicyjna gra dzięki, której nasi uczniowie usprawniają koncentrację uwagi, koordynacje słuchowo - wzrokową oraz wzrokowo - ruchową.
Zadanie dziecka polega na wskazaniu palcem zwierzęcia, którego głos usłyszał. Po każdym z etapów gry dziecko otrzymuje nagrodę. Aplikację tę wykorzystujemy na zajęciach z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z dziećmi z autyzmem.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz