SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 27 czerwca 2016


Praca z uczniami ze spektrum autyzmu, wymaga od nas nauczycieli, ale także rodziców ogromnego zaangażowania, znajomości potrzeb dziecka i różnorodności oddziaływań.
Niewątpliwie warto z dziećmi wysoko funkcjonującymi wdrażać TIK, który nie tylko uatrakcyjni proces edukacyjny, ale przede wszystkim zaktywizuje dzieci.

Nasza propozycja dotyczy sprawdzonych aplikacji tabletowych, które nie tylko doskonalą i utrwalają umiejętności szkolne, ale także wpływają na uczniów ze spektrum autyzmu terapeutycznie. Skonstruowany przez nas plakat, to baza propozycji aplikacji tabletowych, które warto wykorzystać w pracy z młodszymi dziećmi ze spektrum autyzmu, ale także z powodzeniem z dziećmi bez dysfunkcji. Nie oznacza to oczywiście, że TIK  sprawdzi się  w przypadku wszystkich uczniów z takimi dysfunkcjami. Na pewno nie wprowadzamy tabletu kiedy odnotowujemy zachowania niepożądane, w szczególności wywołane w sytuacji, kiedy dziecko musi się z nim rozstać. Nauczmy dzieci, że jest czas na pracę manualną i pracę z tabletem. Wykorzystajmy go również  jako formę wzmocnienia( nagrody), przy eliminowaniu niewłaściwych zachowań. Bardzo ważne jest, by właściwie ocenić szanse, predyspozycje i potrzeby dziecka. Rolą nauczycieli i rodziców jest umiejętne wyselekcjonowanie odpowiednich ćwiczeń i aplikacji, które pomogą ich dziecku, w rozumieniu mowy, będą pomocne w tworzeniu systemu motywacji, pomogą i uatrakcyjnią pracę z planami aktywności, czy wreszcie wykorzystają je do ćwiczeń generalizacji. Jak w przypadku każdego innego dziecka, praca z tabletem nie ma być celem samym w sobie, ale środkiem do celu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz