SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 16 sierpnia 2016


Karty do nauki tabliczki mnożenia, to kolejna przygotowana przez nas pomoc dydaktyczna. Uczniowie ze SPE mają duże problemy w opanowaniem tabliczki mnożenia, która jest dla nich nie rzadko abstrakcją. Dla uczniów, którzy mają problemy z pamięciowym opanowaniem treści staje się to  często problem, nie do pokonania. Inna grupa uczniów, dla których tabliczka mnożenia staje się często zmorą szkolną, to uczniowie ze stwierdzoną dyskalkulią.
Dlatego staramy się stwarzać dzieciom takie warunki do nauki i takie pomoce dydaktyczne, które przede wszystkim zmotywują ich do podjęcia nauki i ćwiczeń. Zabawa z kartami do nauki tabliczki mnożenia, z pewnością zachęci naszych uczniów do podjęcia wyzwania, gdyż jest to nauka przez zabawę. Nasza propozycja gry  jest bardzo podobna do gry w Kaboom!
Zasady gry Upsssss:
Dzielimy uczniów na grupy od 2-4 osób. Wszystkie karty z iloczynami znajdują się w jednej puli. Uczniowie kolejno zabierają po jednej i wskazują  wynik mnożenia. Za wskazanie dobrego wyniku uczeń zabiera kartę. Uczniowi, któremu zdarzy się wylosowanie karty z napisaniem Upssss! oddaje wszystkie dotychczasowe karty. Wygrywa ten, kto na zakończenie gry zebrał największą liczbę kart. Zabawę możemy zaplanować na konkretnych czas, ale można również grać do momentu zebrania wszystkich kart ze stołu. 
Sytuacja, która powoduje oddanie do puli wcześniej zdobytych kart sprawia, że dzieci utrwalają tabliczkę mnożenia poprzez kolejne wskazywanie wyników tych samych działań. Poza tym uczniowie do końca muszą być skupieni i zmotywowani.
Karty do gry możecie pobrać, wydrukować i zalaminować. Mamy nadzieję, że ułatwią Waszym uczniom naukę mnożenia.
Karty można pobrać poniżej.
Karta1 Karta 2 Karta 3 Karta 4 Karta 5 Karta 6 Karta 7 Karta 8 Karta 9
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz