SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 25 września 2016


Uczniowie ze SPE mają duże problemy z pamięciowym opanowaniem tabliczki mnożenia, która jest dla nich nie rzadko abstrakcją. Dla  naszych uczniów staje się to  często problem nie do pokonania. Inna grupa uczniów, dla których tabliczka mnożenia staje się często zmorą szkolną, to uczniowie ze stwierdzoną dyskalkulią.
Dlatego warto zapewnić uczniom stały dostęp do drukowanej wersji tabliczki, dzięki której będą mieli pewność, że w razie kłopotów przy rozwiązywaniu zadań, mogą do niej sięgnąć, a przy okazji utrwalić wynik działania.
Oprócz tabliczki przygotowałyśmy tabelę do uzupełniania wyników, częściowo uzupełnione tabelki lub puste, które dzieci same muszą wypełnić. Oprócz tego udostępniamy dużą wersję tabeli, która może zawisnąć w sal lekcyjnej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz