SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

czwartek, 15 grudnia 2016


Na zajęciach rewalidacyjnych,  poprzez gry i zabawy rozwijamy nie tylko pamięć wzrokowa i słuchową, logiczne myślenie spostrzegawczość, ale również kształtujemy niezmiernie ważną dla dziecka zdolność kierunkowej orientacji przestrzennej.
Planując takie zajęcia warto wykorzystać możliwości jakie daje nam mata Mistrzów Kodowania. Klocki ruch użyte do zbierania prezentów rozłożonych na macie nie tylko uaktywniły dzieci, ale również pozwoliły na usprawnianie orientacji w  przestrzeni oraz pełne rozumienie poleceń związanych z poruszaniem się w określonych kierunkach. Były również doskonałym sposobem do nauki podstaw programowania. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz