SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

piątek, 21 kwietnia 2017


Jak zaangażować uczniów w wykonywane zadanie dotyczące progarowania? Może warto zaproponować ćwiczenia, które nie tylko uzupełniają deficyty w zakresie logicznego myślenia, uczą programowania, ale przy okazji utrwalają lubiane przez uczniów treści. 

Zbliża się Święto Unii Europejskiej, przed nami Święta Majowe, zatem warto przypomnieć uczniom informacje dotyczące naszego państwa i państw członkowskich UE. Tym razem proponujemy nietypowe ćwiczenia. Utrwalania nazw państw Unii oraz rozpoznawanie flag poprzez programowanie. 
W tym celu stworzyłyśmy karty pracy, które dotyczą omawianych zagadnień. Programowanie było tylko jednym z zadań, ponieważ uczniowie wyzwolili swoją aktywność twórczą i przy okazji swoje karty pracy ozdobili dodatkowymi elementami i chętnie poszerzali słownictwo na temat  zawartych tam elementów.
Karta 1 i 2. Uczniowie mają za zadanie odczytanie współrzędnych, na których zamieszone zostały poszczególne flagi, a następnie napisanie w odpowiednim miejscu, jakiego państwa to flaga.Karta 3. Dyktando graficzne. Pod kratownicą umieszone są krótkie kody, które pozwolą na narysowanie flagi Polski.
Karta nr 4. Zadaniem uczniów jest wskazanie i zakodowanie najkrótszej i najdłuższej drogi do domu Kasi.

4 komentarze: