SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

czwartek, 13 lipca 2017


Spinnery, to w ostatnim czasie ulubiona zabawka dzieci. Wskazuje się na wiele pozytywnych oddziaływań, które niosą za sobą zabawy spinnerem. Bez wątpienia możemy zaliczyć do nich relaksację, ćwiczenia w skupianiu uwagi, ćwiczenia koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej ale także usprawnianie manualne i motoryczne.


Znamy także przykłady na wykorzystywanie spinnerów w nauce logicznego myślenia, doskonaleniu umiejętności matematycznych, ortograficznych czy gramatycznych. My dzisiaj proponujemy zastosowanie spinnerów w logopedii, usprawnianiu i rozumieniu mowy, czy poszerzaniu słownictwa.
Stworzone przez nas karty pracy dotyczą ćwiczeń wymowy głoski R. Udostępniamy także pusty szablon, który być może posłuży Państwu do stworzenia własnych zasobów.

Zasady gry- zastosowanie katy pracy ze spinnerem.
Karta dotyczy ćwiczeń głoski r w wyrazach.
Uczniowie(2-3 osoby) losują kolejno 3 wyrazy za pomocą poinnera, które poprawnie muszą wymówić. Jeśli właściwie wypowiedzą słowa, zakreślają je na karcie z obrazkami. Wygrywa ta osoba, która zakreśli najwięcej obrazków. Możemy ustalić, że gramy tak długo, aż nie zakreślimy wszystkich obrazków, lub ustalić czas np. 10 minut. 
Inna opcja gry może polegać na tym, że dziecko zakreśla w taki sposób obrazki, aby jako pierwsze zdobyć rząd poziomy lub  pionowy. Dla starszych dzieci można pokusić się o konieczność wskazania  np.liczby mnogiej wylosowanych obrazków lub podaniu rodzaju rzeczownika. Dodatkowo dzieci mogą mieć za zadanie np. układać zdania z wylosowanymi wyrazami, czy dokonać kategoryzacji. 
1 komentarz: