SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 1 sierpnia 2017


We współczesnej edukacji nie ma odwrotu od nowoczesnych technologii, bo i dlaczego mielibyśmy tę ewolucję zatrzymać? Wraz z rozwojem technologii, wzrastają świadomość i umiejętności  cyfrowe dzieci, młodzieży i nauczycieli.

Z naszych kilkuletnich obserwacji wynika, że większość uczniów, rodziców i nauczycieli uznaje wprowadzanie technologii informacyjno - komunikacyjnych do klasy za świetną i pożądaną drogę rozwoju. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie, czy też dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie mogą bowiem żyć w oderwaniu od rzeczywistości. Warto, aby ten ,,pociąg" zmian dotarł również do szkolnictwa specjalnego.  Od lat wdrażamy TIK na swoich lekcjach dlatego możemy  postawić tezę, że nic w taki sposób jak nowoczesne technologie nie zwiększa motywacji uczniów do nauki. Pozwalają na  odkrycie i doświadczenie nowych  emocji w procesie edukacji, co z kolei wpływa na atrakcyjność nauczania i uczenia się, a tym samym na wysoką efektywność.  Praca z wykorzystaniem iPadów, tabletów czy smartfonów, ale także interaktywnych tablic niewątpliwie wpływa również na zwiększenie doznań percepcyjnych i sensorycznych. Wspomaga usprawnianie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ale także wpływa na wydłużenie uwagi i koncentrację na wykonywanym zadaniu.
Mimo wielu sceptycznych opinii obserwujemy zmianę w postrzeganiu nowych technologii w edukacji i terapii uczniów. Budujące jest to, że coraz więcej nauczycieli i terapeutów stara się pogłębić swoją wiedzę na temat TIKu. Poznają nowe narzędzia, platformy edukacyjne i aplikacje tabletowe. Coraz więcej szkół wyposażonych jest w iPady czy tablety, nowoczesne komputery, interaktywne tablice, czy dotykowe monitory, przy czym nie są one tylko kolejnym meblem, ale rzeczywiście stają się kolejnym narzędziem edukacyjnym. 

Mimo wielu krytycznych opinii na temat tablic my jesteśmy zdania, że są one dużą pomocą w naszej niełatwej pracy, chociaż praca z tabletami jest o wiele cenniejsza. Warunkiem jest jednak to, aby rzeczywiście wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem. Tablice posiadają bardzo często dodatkowe oprogramowanie zawierające prezentacje, animacje,  zdjęcia, gify, które w połączeniu z użyciem tablic interaktywnych pomaga uczniom zrozumieć abstrakcyjne tematy i pojęcia poprzez użycie konkretnych przykładów w formie przestrzennej i graficznej. Dodatkowym walorem tablic jest to, że przekaz graficzny możemy wspomagać głosem, video i  praktycznym działaniem ucznia, co nie jest bez znaczenia. Dziecko, w tym także to niepełnosprawne   staje się sprawcą, a produkt jego działań jest natychmiastowy, kolorowy, atrakcyjny i widoczny dla innych, co dodatkowo potęguje motywację do pracy. 

Możliwość korzystania z tablicy na lekcji z młodszymi uczniami, a szczególnie niepełnosprawnymi z pewnością motywuje nauczycieli i uczniów do podnoszenia cyfrowych kompetencji, przygotowywania interaktywnych ćwiczeń i materiałów edukacyjnych, którymi mogą dzielić się z innymi. Poza tym zwiększa to częstotliwość wykorzystania materiałów audio i wideo na lekcji. Coraz większa baza platform edukacyjnych i interaktywnych programów sprawia, że chętniej i efektywniej wykorzystujemy tablice. Dzięki tablicom osiągnięcie sukcesu edukacyjnego  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii staje się możliwe również w przypadku dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością. Warunkiem jest tylko właściwe dobranie narzędzi i ćwiczeń.

Przed szkołami szansa na pozyskanie interaktywnych tablic z rządowego programu "Aktywna tablica". Nie wystarczy jednak tylko je posiadać,  ale warto i nawet należy zacząć wykorzystywać zasoby i możliwości tablic. Zapewniamy, że są one znaczące jeśli zna się odpowiednie narzędzia i właściwie się z nich korzysta. 

Propozycje platform  i stron edukacyjnych:

3. Matzoo
10. Mimowa

Propozycja ćwiczeń rozwijających percepcję wzrokową.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz