SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 16 września 2017


Umiejętności matematyczne z uczniami z SPE doskonalimy w każdej sytuacji i na wiele sposobów. Bardzo często treści matematyczne są zbyt trudne i niezrozumiałe dla naszych dzieci, ponieważ są abstrakcyjne. Deficyty w zakresie logicznego myślenia dodatkowo potęgują trudności matematyczne.
Dlatego warto sięgać po takie środki dydaktyczne, które nie tylko będą dostosowane do potrzeb naszych uczniów, ale przede wszystkim je zainteresują, maksymalnie zaangażują i będą atrakcyjne. 

Spinnery, to w ostatnim czasie ulubiona zabawka dzieci. Wskazuje się na wiele pozytywnych oddziaływań, które niosą za sobą zabawy spinnerem. Bez wątpienia możemy zaliczyć do nich relaksację, ćwiczenia w skupianiu uwagi, ćwiczenia koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej ale także usprawnianie manualne i motoryczne.

Znamy także przykłady na wykorzystywanie spinnerów w nauce logicznego myślenia, doskonaleniu umiejętności matematycznych, ortograficznych czy gramatycznych. My dzisiaj proponujemy zastosowanie spinnerów w nauczaniu matematyki, a konkretnie przy wprowadzeniu zagadnień związanych z potęgowaniem liczb. 
Stworzone przez nas karty pracy dotyczą ćwiczeń w odczytywaniu zapisanych przykładów potęg oraz zapisaniu działania w postaci potęgi. 


Zasady gry- zastosowanie katy pracy ze spinnerem.

1. Uczniowie dobrani w zespoły lub indywidualnie  uruchamiają spinner. Odczytują wskazane przez ramiona zapisy potęg. Następnie w kolejnym ćwiczeniu dzieci mogą rozpisać jako wielokrotne  mnożenie przez siebie tych liczb.

2. Z wykorzystaniem drugiej karty pracy uczniowie odczytują zapis mnożenia liczb i zapisują go w postaci potęgi.

3. Inne ćwiczenie może polegać na zapisaniu sumy 3 wylosowanych potęg i ich obliczeniu. 

Udostępniamy Państwu 3 karty pracy, pusty szablon, który z pewnością przyda się do innych przykładów oraz karty z zapisanymi potęgami i działaniami. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz