SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 11 listopada 2023

SCENARIUSZE ZAJĘĆ W TEMACIE POLSKI-MŁODZI PATRIOCI #SuperkoderzyCzęsto podejmujemy szereg aktywności, realizujemy projekty, organizujemy konkursy, które mają naszym uczniom przybliżyć tematykę  związaną z Polską, patriotyzmem, symbolami narodowymi itd. 
Okazuje się, że Polskę można poznawać także przy pomocy robotów i programowania!  Pamiętając jednak o tym, że nie programowanie jest celem samym w sobie, ale środkiem do osiągnięcia konkretnych efektów edukacyjnych i terapeutycznych. 

Naszym sprzymierzeńcem w tym konkretnym działaniu jest program #SuperKoderzy. 


Czym jest projekt #Superkoderzy?

To seria bezpłatnych zajęć dla dzieci, organizowanych w szkole, w czasie których uczestnicy uczą się podstaw języka programistycznego Scratch czy podstaw robotyki w inspirujący sposób i w sprzyjających kreatywności warunkach.

#SuperKoderzy to programowanie nie tylko na lekcjach informatyki. Kodowanie pojawia się też na lekcjach przyrody, historii, matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rewalidacyjnych, muzyki i techniki.
Ponieważ Orange to operator działający na terenie wielu różnych państw, to polska wersja #Superkoderów ma ten sam cel, co w przypadku podobnych akcji organizowanych co roku w innych krajach.
Mając na uwadze specjalne potrzeby i możliwości naszych uczniów (dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego), fundacja po raz pierwszy w tym roku do swojego fantastycznego, edukacyjnego programu, który kształci kompetencje przyszłości #SuperKoderzy wdrożyła specjalną ścieżkę pt. "Młodzi Patrioci". Jesteśmy autorkami scenariuszy  do "Młodych Patriotów", z czego jesteśmy bardzo dumne. Dziękujemy Fundacji, że zauważa potrzeby dzieci z SPE i wychodzi nim na przeciw. 

Ścieżka Młodzi Patrioci jako jedyna, która składa się z dwóch poziomów trudności. Przekazujemy je Państwu i uczniom wiedząc, że najlepiej znacie dzieci i będziecie potrafili dostosować poziom trudności do ich możliwości. Poziom 1  rekomendowany jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w topniu umiarkowanym i znacznym, natomiast poziom 2 dla dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.  Lekcje są tak przygotowane, by można było tworzyć własną kompilację z zasobów na poziomie 1 i 2 – do czego serdecznie zachęcamy! Stawiamy na indywidualizację pracy i elastyczność w doborze scenariuszy oraz konkretnych aktywności w ścieżce. Macie Państwo swobodę w ich doborze. 

Jesteśmy przekonane o zasadności i konieczności realizacji takiego programu dla uczniów z SPE.  Właściwie dobrane metody, formy pracy, rekwizyty, ćwiczenia i pomoce dydaktyczne w powiązaniu z praktycznym działaniem i realizacją oczywistych, realistycznych treści  przyczynią się  do poniesienia kompetencji cyfrowych uczniów, wpłyną na wyrównanie deficytów w zakresie logicznego myślenia, orientacji przestrzennej oraz podniosą umiejętność rozwiązywania problemów. Z pewnością przyczynią się do osiągnięcia  sukcesu przez naszych uczniów. 

Poziom I 

SCENARIUSZE DO POZIOMU I ZNAJDZIESZ TUTAJ


Poziom II


SCENARIUSZE DO POZIOMU II ZNAJDZIESZ TUTAJ
Przygotowałyśmy także zestaw 17 kart pracy w temacie Polski 

i patriotyzmu, które można zakupić TUTAJ. 

Cena pakietu to 10 zł.Jakie karty zawiera pakiet?
Jeśli chcesz poznać inne platformy i programy w podobnym temacie to koniecznie wykup nasze szkolenie, które dostępne jest TUTAJ
KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz