SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

środa, 26 kwietnia 2023

Program grantowy SuperkoderzyCzęsto podejmujemy szereg aktywności, realizujemy projekty, organizujemy konkursy, które mają naszym uczniom przybliżyć tematykę  związaną z Polską, patriotyzmem, symbolami narodowymi itd. 
Okazuje się, że Polskę można poznawać także przy pomocy robotów i programowania!  Pamiętając jednak o tym, że nie programowanie jest celem samym w sobie, ale środkiem do osiągnięcia konkretnych efektów edukacyjnych i terapeutycznych. 

Naszym sprzymierzeńcem w tym konkretnym działaniu jest program #SuperKoderzy. 


Czym jest projekt #Superkoderzy?

To seria bezpłatnych zajęć dla dzieci, organizowanych w szkole, w czasie których uczestnicy uczą się podstaw języka programistycznego Scratch czy podstaw robotyki w inspirujący sposób i w sprzyjających kreatywności warunkach.

#SuperKoderzy to programowanie nie tylko na lekcjach informatyki. Kodowanie pojawia się też na lekcjach przyrody, historii, matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rewalidacyjnych, muzyki i techniki.
Ponieważ Orange to operator działający na terenie wielu różnych państw, to polska wersja #Superkoderów ma ten sam cel, co w przypadku podobnych akcji organizowanych co roku w innych krajach.
Mając na uwadze specjalne potrzeby i możliwości naszych uczniów (dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego), fundacja po raz pierwszy w tym roku do swojego fantastycznego, edukacyjnego programu, który kształci kompetencje przyszłości #SuperKoderzy wdrożyła specjalną ścieżkę pt. "Młodzi Patrioci". Jesteśmy autorkami scenariuszy  do "Młodych Patriotów", z czego jesteśmy bardzo dumne. Dziękujemy Fundacji, że zauważa potrzeby dzieci z SPE i wychodzi nim na przeciw. 

Ścieżka Młodzi Patrioci jako jedyna, która składa się z dwóch poziomów trudności. Przekazujemy je Państwu i uczniom wiedząc, że najlepiej znacie dzieci i będziecie potrafili dostosować poziom trudności do ich możliwości. Poziom 1  rekomendowany jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w topniu umiarkowanym i znacznym, natomiast poziom 2 dla dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.  Lekcje są tak przygotowane, by można było tworzyć własną kompilację z zasobów na poziomie 1 i 2 – do czego serdecznie zachęcamy! Stawiamy na indywidualizację pracy i elastyczność w doborze scenariuszy oraz konkretnych aktywności w ścieżce. Macie Państwo swobodę w ich doborze. 

Jesteśmy przekonane o zasadności i konieczności realizacji takiego programu dla uczniów z SPE.  Właściwie dobrane metody, formy pracy, rekwizyty, ćwiczenia i pomoce dydaktyczne w powiązaniu z praktycznym działaniem i realizacją oczywistych, realistycznych treści  przyczynią się  do poniesienia kompetencji cyfrowych uczniów, wpłyną na wyrównanie deficytów w zakresie logicznego myślenia, orientacji przestrzennej oraz podniosą umiejętność rozwiązywania problemów. Z pewnością przyczynią się do osiągnięcia  sukcesu przez naszych uczniów. 

Poziom I 

SCENARIUSZE DO POZIOMU I ZNAJDZIESZ TUTAJ


Poziom II


SCENARIUSZE DO POZIOMU II ZNAJDZIESZ TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ


Polecamy także nasze karty pracy, które możesz zakupić TUTAJ

🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJ


SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz