SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

czwartek, 24 maja 2018Trwa rok związany z celebrowaniem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym podejmujemy szereg aktywności, realizujemy projekty, organizujemy konkursy, które mają naszym uczniom tę tematykę przybliżyć. Najczęściej działamy praktycznie i w taki sposób, aby poznawane treści były skorelowane z różnymi przedmiotami, a środki zostały przygotowane, zaplanowane i  dostosowane do każdego ucznia. Stawiamy także, a nawet przede wszystkim  na indywidualizację pracy.
Okazuje się, że Polskę można poznawać także przy pomocy robotów i programowania!  Pamiętając jednak o tym, że nie programowanie jest celem samym w sobie, ale środkiem do osiągnięcia konkretnych efektów edukacyjnych i terapeutycznych. 

Naszym sprzymierzeńcem w tym konkretnym działaniu jest program #SuperKoderzy. 


Czym jest projekt #Superkoderzy?

To seria bezpłatnych zajęć dla dzieci, organizowanych w szkole, w czasie których uczestnicy uczą się podstaw języka programistycznego Scratch czy podstaw robotyki w inspirujący sposób i w sprzyjających kreatywności warunkach.

#SuperKoderzy to programowanie nie tylko na lekcjach informatyki. Kodowanie pojawia się też na lekcjach przyrody, historii, matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rewalidacyjnych, muzyki i techniki.
Ponieważ Orange to operator działający na terenie wielu różnych państw, to polska wersja #Superkoderów ma ten sam cel, co w przypadku podobnych akcji organizowanych co roku w innych krajach.
Mając na uwadze specjalne potrzeby i możliwości naszych uczniów (dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego), fundacja po raz pierwszy w tym roku do swojego fantastycznego, edukacyjnego programu, który kształci kompetencje przyszłości #SuperKoderzy wdrożyła specjalną ścieżkę pt. "Młodzi Patrioci". Jesteśmy autorkami scenariuszy  do "Młodych Patriotów", z czego jesteśmy bardzo dumne. Dziękujemy Fundacji, że zauważa potrzeby dzieci z SPE i wychodzi nim na przeciw. 

Ścieżka Młodzi Patrioci jako jedyna, która składa się z dwóch poziomów trudności. Przekazujemy je Państwu i uczniom wiedząc, że najlepiej znacie dzieci i będziecie potrafili dostosować poziom trudności do ich możliwości. Poziom 1  rekomendowany jest dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w topniu umiarkowanym i znacznym, natomiast poziom 2 dla dzieci z autyzmem lub Zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.  Lekcje są tak przygotowane, by można było tworzyć własną kompilację z zasobów na poziomie 1 i 2 – do czego serdecznie zachęcamy! Stawiamy na indywidualizację pracy i elastyczność w doborze scenariuszy oraz konkretnych aktywności w ścieżce. Macie Państwo swobodę w ich doborze. 

Jesteśmy przekonane o zasadności i konieczności realizacji takiego programu dla uczniów z SPE.  Właściwie dobrane metody, formy pracy, rekwizyty, ćwiczenia i pomoce dydaktyczne w powiązaniu z praktycznym działaniem i realizacją oczywistych, realistycznych treści  przyczynią się  do poniesienia kompetencji cyfrowych uczniów, wpłyną na wyrównanie deficytów w zakresie logicznego myślenia, orientacji przestrzennej oraz podniosą umiejętność rozwiązywania problemów. Z pewnością przyczynią się do osiągnięcia  sukcesu przez naszych uczniów. 

Poziom I 

SCENARIUSZE DO POZIOMU I ZNAJDZIESZ TUTAJ


Poziom II


SCENARIUSZE DO POZIOMU II ZNAJDZIESZ TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz