SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 12 czerwca 2018

Mundialowy spinner


Zbliża się mundial, więc nie może w naszej szkole zabraknąć działań z nim związanych, przy okazji doskonalących pewne umiejętności, niwelujących dysfunkcje i wyrównujących deficyty w zakresie np. logicznego myślenia i orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej, poszerzania słownictwa.
Spinnery, to ulubiona zabawka dzieci. Wskazuje się na wiele pozytywnych oddziaływań, które niosą za sobą zabawy spinnerem. Bez wątpienia możemy zaliczyć do nich relaksację, ćwiczenia w skupianiu uwagi, ćwiczenia koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej ale także usprawnianie manualne i motoryczne. Dodatkowe posłużyć nam może do utrwalania zdobytej wiedzy i np. poszerzania słownictwa.

My tym razem proponujemy zastosowanie spinnerów w celu utrwalenia nazw państw biorących udział w mundialu i rozpoznawanie ich flag. 
Jak można zagrać wykorzystując nasz spinnery?

Zasady gry- zastosowanie katy pracy ze spinnerem.

1. Karta dotyczy rozpoznawania flag, przypisywania ich do poszczególnych państw biorących udział w mundialu. 
Uczniowie(2-3 osoby) kręcą spinnerem losują 3 flagi. Ich zadaniem jest wskazanie jakich to państw symbole, a po prawidłowo udzielonej odpowiedzi dzieci odszukują flagi na karcie pracy i je zaznaczają poprzez skreślenie swoim kolorem mazaka(każdy uczeń ma swój kolor, by sprawdzić na końcu kto ma najwięcej punktów).    Wygrywa ta osoba, która zakreśli najwięcej obrazków. Możemy ustalić, że gramy tak długo, aż nie zakreślimy wszystkich obrazków, lub ustalić czas np. 10 minut.


2. Inna opcja gry może polegać na tym, że dziecko zakreśla w taki sposób obrazki, aby jako pierwsze zdobyć rząd poziomy lub  pionowy. Dla starszych dzieci można pokusić się o konieczność wskazania  np. liczby mnogiej wylosowanych państw.  Dodatkowo dzieci mogą mieć za zadanie np. układać zdania z wylosowanymi nazwami państw, lub powiedzieć jakąś ciekawostkę na jego temat.

3. Zaznaczamy na spinnerze tylko jedno ramię, które będzie wskazywało wylosowaną flagę.  Po jej wylosowaniu dzieci muszą nazwać państwo,  którego symbolem jest ta flaga. Następnie do specjalnie przygotowanej do tego ćwiczenia karty pracy dzieci wpisują nazwę państwa. stolicy, walutę oraz język urzędowy. Te informacje uczniowie mogą pozyskać z różnych źródeł np. z katalogu, atlasu, Internetu.  Jeśli uczeń nie zna odpowiedzi, wpisuje krzyżyk.

Spinner  i plansza nr 1

spinner 2Brak komentarzy:

Prześlij komentarz