SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 30 lipca 2018

Percepcja wzrokowa karta pracy


Pracując z uczniami  z niepełnosprawnością intelektualną nie można zapominać o   rozwijaniu percepcji wzrokowej. Odpowiedni poziom spostrzegania wzrokowego umożliwia bowiem dzieciom naukę czytania, pisania, liczenia oraz opanowanie innych szkolnych umiejętności.


Ćwicząc spostrzeganie wzrokowe należy tak  dobierać zabawy i  ćwiczenia, aby były one odpowiednio do wieku i możliwości dzieci. Opracowaną przez nas kartę pracy można wykorzystana do tego typu ćwiczeń. Ponadto możemy rownież ćwiczyć koncentrację uwagi i  usprawniać dziecko grafomotorycznie. 

Wystarczy spinner i wydrukowana kata. Dziecko losuje spinnerem jedną z ośmiu skarpetek, następnie wyszukuje skarpetkę  z identycznym wzorem i używając takich samych kolorów, koloruje. Ćwiczenie to może być również dodatkiem do pracy z aplikacją , którą opisałyśmy tutaj.Kliknij na kartę i pobierz ja na swój komputer.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz