SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 4 listopada 2018


Projekt edukacyjny to metoda, którą wykorzystujemy od lat. Dlaczego?

Dlatego, że uczy:

 • planowania i organizacji pracy zespołowej,
 • zbierania i selekcjonowania informacji,
 • współpracy,
 • samodzielnego i twórczego myślenia
 • publicznej prezentacji,
 • zwiększa zaangażowanie uczniów.
Nic więc dziwnego, że chcąc uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, wybrałyśmy działania w ramach projektu „A może Polska?”. Projekt ten jest kontynuacją wcześniejszych  międzyszkolnych czytelniczo-regionalnych  przedsięwzięć edukacyjnych. Zakłada rozszerzenie treści wynikających z podstawy programowej dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W oparciu o ten projekt uczniowie utrwalą wiedzę dotyczącą własnego kraju oraz poszerzą  ją o nowe wiadomości związane z Polską. Projekt zakłada korelację międzyprzedmiotową i oparty jest o innowacyjnych metodach nauczania, w tym TIK-u , sketchnotingach oraz elementy programowania.
Realizacja treści wynikających z projektu zakładała wszechstronną aktywność  uczniów, którzy podejmować będą różnorakie działania w trakcie zajęć. Projekt realizowany będzie podczas zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych, świetlicowych, rewalidacyjnych i wycieczek. Na potrzeby projektu realizowane zadania umieszczane będą na blogu edukacyjnym www.amozepolska.blogspot.com
Działana projektowe będą systematycznie monitorowana poprzez:
 •  obserwację i rozmowy z uczniami i rodzicami,
 •  analizę wytworów uczniów,
 •  wymianę doświadczeń pomiędzy realizatorami projektu,
 •  zapisy na FB oraz stronie internetowej,
 •  obserwację,
 •  ankietę ewaluacyjną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz