SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 24 października 2023


Projekt edukacyjny to metoda, którą wykorzystujemy od lat. Dlaczego?

Dlatego, że uczy:

 • planowania i organizacji pracy zespołowej,
 • zbierania i selekcjonowania informacji,
 • współpracy,
 • samodzielnego i twórczego myślenia
 • publicznej prezentacji,
 • zwiększa zaangażowanie uczniów.
Nic więc dziwnego, że chcąc uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, wybrałyśmy działania w ramach projektu „A może Polska?”. Projekt ten jest kontynuacją wcześniejszych  międzyszkolnych czytelniczo-regionalnych  przedsięwzięć edukacyjnych. Zakłada rozszerzenie treści wynikających z podstawy programowej dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W oparciu o ten projekt uczniowie utrwalą wiedzę dotyczącą własnego kraju oraz poszerzą  ją o nowe wiadomości związane z Polską. Projekt zakłada korelację międzyprzedmiotową i oparty jest o innowacyjnych metodach nauczania, w tym TIK-u , sketchnotingach oraz elementy programowania.
Realizacja treści wynikających z projektu zakładała wszechstronną aktywność  uczniów, którzy podejmować będą różnorakie działania w trakcie zajęć. Projekt realizowany będzie podczas zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych, świetlicowych, rewalidacyjnych i wycieczek. Na potrzeby projektu realizowane zadania umieszczane będą na blogu edukacyjnym www.amozepolska.blogspot.com
Działana projektowe będą systematycznie monitorowana poprzez:
 •  obserwację i rozmowy z uczniami i rodzicami,
 •  analizę wytworów uczniów,
 •  wymianę doświadczeń pomiędzy realizatorami projektu,
 •  zapisy na FB oraz stronie internetowej,
 •  obserwację,
 •  ankietę ewaluacyjną.

Zapraszamy na  ogólnopolską konferencję online.

Serdecznie zapraszam i zachęcam do zapisów.
▶️Data: 04 listopada 2023 r.
▶️Czas trwanie: godzina: 09.00- 16.00
▶️Miejsce konferencji: Platforma Clickmeeting
Główne tematy;
⏹Dobrostan nauczyciela
⏹Wypalenie zawodowe
⏹Higiena i emisja głosu
⏹AI w edukacji i terapii
⏹Sktechnoting
⏹Mediacje nauczycielskie i rówieśnicze
▶️Organizator: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl
KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz