SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 1 marca 2020

Tutorial- jak realizować projekty eTwinning?


Co powoduje, że my nauczyciele chętnie sięgamy po projekt jako wiodącą  metodę nauczania i rozwiązywania problemów?
Odpowiedź na to pytanie już dzisiaj jest dla nas prosta i oczywista.
Lata doświadczeń, realizacja kilkunastu projektów szkolnych, międzyszkolnych, w tym międzynarodowego wpłynęła na nasze przekonanie, że jest to najskuteczniejsza, a co najważniejsze aktywizująca metoda nauczania.

Nauczyciele dzięki wykorzystywaniu projektu:
-poszerzają ofertę swojego przedmiotu, dzięki czemu zyskują zainteresowanie uczniów realizowanymi treściami, co przekłada się na uzyskiwane efekty, 
-bardzo często to uczniowie są autorami i reżyserami działań projektowych, co potęguje ich zaangażowanie i odpowiedzialność za wytwory własnej i grupowej pracy,
-nauczyciele mają szansę na współpracę z innymi szkołami i wymianę doświadczeń między nauczycielami,
-taka forma realizacji treści programowych daje możliwość współpracy z rodzicami,
-z pewnością projekt jest szansą na indywidualizację pracy, gdyż różnorodność działań daje możliwość osiągnięcia sukcesu każdemu uczniowi. 

 A dlaczego warto, a nawet należy pracować metodą projektów?

Projekt umożliwia nauczycielom, terapeutom, ale także rodzicom poznanie predyspozycji, zainteresowań i umiejętności uczniów. 
Podczas pracy w projekcie mamy szansę na poznanie stylów uczenia się dzieci.  Dzięki różnorodnym zadaniom zaplanowanym w pracy projektowej umożliwiamy naukę i aktywność wszystkim typom dzieci, bez względu na ich rodzaj inteligencji i predyspozycji. Mają szansę na sukces zarówno słuchowcy jak i uczniowie, u których dominującym zmysłem jest ruch czy wzrok. Z pewnością projekt sprawdzi się w pracy z uczniami z   wysoką samooceną jak i z uczniami o niskim poczuciu własnej wartości.  Swoje miejsce odnajdą w nim uczestnicy preferujący rolę  lidera i uczniowie lubiący aktywności w cieniu innych.  Tworzą się relacje, a to powinno nam przyświecać przy planowaniu projektu.
Metoda projektu zwiększa szansę na odniesienie sukcesu uczniom słabszym, nieśmiałym, ale także dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Bez wątpienia taka forma pracy i rozwiązywania problemów daję szansę na współpracę i integrację uczniów z wielu szkół. 
Projekt pozwala na zastosowanie  różnorodnych aktywności, form pracy i użycia różnych środków i zapraszania do ich realizacji ciekawych osób. Nie bez znaczenia jest tutaj możliwość wdrażania nowoczesnych technologii, które nie tylko aktywizują uczniów, ale uatrakcyjnią proces uczenia się. 
Podczas realizacji projektu dzieci mają szansę na refleksję, na poprawę błędu i odpowiednią reakcję na zmianę założeń. 
W swojej ponad dwudziestoletniej pracy pedagogicznej zrealizowałyśmy mnóstw projektów, które w przewadze sprawdziły się i przyniosły oczekiwane rezultaty.

Warto, a nawet trzeba wyjść z działaniami projektowymi poza szkołę i nawiązać współpracę ze szkoła w całej Polsce, a nawet za granicą, a to za sprawą programu eTwinning.


eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 700 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już 90 tysięcy różnorodnych projektów.

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.


Kto może wziąć udział w Programie eTwinning?

W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, zarówno placówki państwowe, jak i prywatne (z uprawnieniami szkół publicznych – realizujące obowiązującą podstawę programową) z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.

Program daje możliwość współpracy również z partnerami biorącymi udział w eTwinning Plus – są to placówki z krajów znajdujących się w sąsiedztwie z Unią Europejską – Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja, Ukraina, Jordania i Liban.

W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy.

Z kim można współpracować?

Współpracę można rozpocząć z każdym zarejestrowanym w eTwinning nauczycielem.
W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja.
Od marca 2013 r. Program eTwinning został poszerzony o 8 krajów sąsiadujących z UE, które tworzą eTwinning Plus: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, należących do Partnerstwa Wschodniego, a także Tunezję, będącą członkiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (EUROMED) oraz Jordanię i Liban.
Zachęcamy państwa do realizacji projektów na platformie eTwinning, również z uczniami z SPE. My jesteśmy przykładem tego, że można, ponieważ takich projektów zrealizowałyśmy kilka. Za większość z nich otrzymałyśmy odznaki jakości, co potwierdziło ich wysoką jakość.

Od czego zacząć i jak dołączyć do społeczności etwinning? 

Przygotowałyśmy krótki tutorial, który mamy nadzieję, pomoże w podjęciu pierwszych kroków. Powodzenia!!!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz