SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

środa, 4 listopada 2020

SPEcjalna Edukacja Cyfrowa - opis projektu

 
Cel: Propagowanie edukacji cyfrowej w pracy z uczniami ze SPE.


W ramach projektu nauczyciele otrzymają fachową wiedzę na temat możliwości i sposobów wdrażania nowych technologii w pracy z uczniami ze SPE.

Zdobędą praktyczną wiedzę na temat funkcjonalności narzędzi pakietu Office 365, które nie tylko usprawnią proces edukacyjny, ale też pomogą w indywidualizacji pracy i dostosowywaniu zadań i ćwiczeń, ale też warunków pracy. 

Uczestnicy podniosą kompetencje cyfrowe w zakresie stosowania TIK w pracy z uczniami. Poznają aplikacje, programy, platformy i generatory do konstruowania materiałów edukacyjnych. 

Zdobędą wiedzę na temat angażujących uczniów metod i sposobów pracy z wykorzystaniem nowych technologii. 

Na specjalnie stworzonej stronie na Facebooku będą mogli dołączyć do sieci współpracy nauczycieli i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wymieniać się poglądami i wskazówkami dotyczącymi pracy z uczniami ze SPE. 


Dla kogo?

 • dla nauczycieli szkół specjalnych, szkół integracyjnych, szkół przyszpitalnych i szkół  ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Ile osób zostanie objętych projektem?- Zakładamy, że zgłosi się kilka tysięcy nauczycieli( minimum 3-5 tysięcy). Wszystkich ich zaprosimy do dołączenia do grupy SPEcjalna sieć współpracy nauczycieli. 

 

Czas trwania: rok szkolny 2020/2021


Autorki projektu: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska


Współpraca z

 • Agata Kapica, Cecylia Szymańska- Microsoft.

 • Dominika Wiśniewska Centralny Dom Technologii w Warszawie

 • Iwona Złotnicka- Brzózka - Cyfrowy Dialog


Wsparcie szkoleniowe: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl.


Patroni:

 • Microsoft 

 • specjalni.pl

 • Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

 • Fundacja Orange


Sposoby realizacji projektu:


 • warsztaty

 • szkolenia

 • tutoring

 • publikacja

 • dobre praktyki- blogi, strony internetowe

 • utworzenie grupy sieć współpracy nauczycieli pt. SPEcjalna sieć współpracy nauczycieli 

https://www.facebook.com/SPEcjalna-sie%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82pracy-nauczycieli-116276123545561/?modal=admin_todo_tourPrezentacja produktów projektu i upowszechnianie działań na :

Formy realizacji projektu:


 • Publikacje

 • webinary

 • szkolenia online

 • tutoriale

 • dzielenie się dobrymi praktykami na fanpage

 • konferencje

 • szkolenia realizowane przez akredytowany ośrodek doskonalenia nauczycieliOczekiwane rezultaty po wdrożeniu  programu:

 

 1. długoterminowe 

 • podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli

 • częstszy udział nauczycieli w szkoleniach, webinarach z zakresu TIK.

 • uruchomienie platformy Office 365 w szkołach

 • współpraca i podjęcie  spójnych, profesjonalnych działań na platformach typu Office 365 w obrębie danej szkoły, ale także szkół

 • korzystanie z aplikacji, programów i platform dedykowanych działaniom edukacyjnym i terapeutycznym

 • Opracowanie i upowszechnianie publikacji, w tym opisów sprzętu, narzędzi ułatwiających pracę z uczniami ze SPE oraz aplikacji i platform.

 • wdrażanie nowych technologii w codziennej praktyce szkolnej i terapeutycznej

 • współpraca, wymiana doświadczeń na fanpage https://www.facebook.com/SPEcjalna-sie%C4%87-wsp%C3%B3%C5%82pracy-nauczycieli-116276123545561/?modal=admin_todo_tour 

 

 1. krótkoterminowe

 • udział w szkoleniach, webinarach i spotkaniach live

 • możliwość rozwoju

 • wkład w rozwój potencjału i kompetencji naukowych/technicznych


Jak będziemy mierzyć zmianę w szkołach?

 

 • uruchomienie platform do współpracy nauczycieli i prowadzenia zdalnych lekcji.

 • frekwencja/ obecność nauczycieli na szkoleniach i webinarach

 • zainteresowanie ofertą szkoleniową

 • udział nauczycieli w grupie i ich aktywność, w zakresie dzielenia się dobrymi praktykami

 

 

Potwierdzenie udziału w projekcie

 • każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w projekcie

 • każdy uczestnik szkolenia i webinaru otrzyma wirtualne zaświadczenie z możliwością samodzielnego wydruku.

 

Upowszechnianie i publikowanie materiałów wypracowanych w pracach projektuLink do opisu projektu znajduje się TUTAJ

 


Harmonogram działańLp.

miesiąc

aktywność

odpowiedzialni

1.

IX

Założenie ośrodka- NODN

Z. Czechowska

2.

IX

Opracowanie projektu

Z. Czechowska

J. Majkowska

3.

IX

Opracowanie strategii realizacji projektu 

A.Kapica

Z. Czechowska

J. Majkowska

4.

IX

Zaproszenie do współpracy partnerów projektu.

A.Kapica

Z. Czechowska

J. Majkowska

5. 

IX-XI

Udział w szkoleniach eksperckich z Office 365 i Microsoft.

A.Kapica

Z. Czechowska

J. Majkowska

6.

XI

Stworzenie filmu reklamującego projekt.

A.Kapica

Z. Czechowska

J. Majkowska

7.

X-XII

Rozpropagowanie sieci współpracy szkół.

Z. Czechowska

J. Majkowska

8.

X- VI

Szkolenia, webinary,publikacje we współpracy z partnerami.

Z. Czechowska

J. Majkowska

Partnerzy projektu

9.

X- VI

Promowanie aktywności partnerów projektu w temacie edukacji SPE. 

Publikowanie materiałów edukacyjnych, produktów powstałych w ramach działalności patronów projektu.

 • scenariusze zajęć

 • publikacje

 • materiały edukacyjne

 • webinary

 • nagrania szkoleń

Z. Czechowska

J. Majkowska

Partnerzy projektu
10.

V

Ogłoszenie konkursu dla nauczycieli w ramach sieci współpracy. “Narzędziownik na SPEcjalne zamówienie”. Krótka 10 stronicowa publikacji na temat najczęściej wykorzystywanych narzędzi TIK w pracy z dziećmi ze SPE z uwzględnieniem dobrych praktyk i pomysłów na ich zastosowanie.

Z. Czechowska

J. Majkowska

Partnerzy projektu
Tematyka szkoleń/ webinarów i publikacjiLp.

tematyka

aktywność

miesiąc

odpowiedzialni

1F

Funkcjonalności w narzędziach Office 365.

webinar

samouczek

tutorial


Agata Kapica

Zyta Czechowska

Jolanta Majkowska


Narzędzia Office 365 w pracy z uczniami ze SPE

webinar


Jolanta Majkowska

Zyta Czechowska


Aplikacje webowe w Office 365  w edukacji i terapii dzieci ze SPE

webinar


Jolanta Majkowska

Zyta Czechowska


Wykorzystanie aplikacji mobilnych na zajęciach z uczniami ze SPE

webinar


Jolanta Majkowska

Zyta Czechowska


Wykorzystanie aplikacji mobilnych na zajęciach z uczniami ze SPE

publikacja


Jolanta Majkowska

Zyta Czechowska


Dobre praktyki- wymiana doświadczeń. 

Live na FB


Jolanta Majkowska

Zyta Czechowska


Aplikacje mobilne w edukacji dzieci ze SPE

kanał na Youtube


Jolanta Majkowska

Zyta Czechowska


Indywidualizacja pracy z uczniami ze SPE z wykorzystaniem narzędzi TIK

webinar Jolanta Majkowska

Zyta Czechowska


Pomoc psychlogiczno-pedagogiczna z wykorzystaniem platformy Office 365 i bezpłatnych aplikacji edukacyjnych. 

webinar


Jolanta Majkowska

Zyta Czechowska


Edukacja zdalna na SPEcjalne potrzeby

szkolenie/webinar

publikacja


Jolanta Majkowska

Zyta Czechowska


Dobre praktyki- wymiana doświadczeń. 

Live na FB


Jolanta Majkowska

Zyta Czechowska


 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz