SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 29 sierpnia 2021

Narzędzia Microsoft w szkole specjalnej- na podstawie ZSS w Kowanówku

 Efektem naszego rocznego projekty SPEcjalna edukacja cyfrowa, w ramach sieci współpracy nauczycieli szkół specjalnych i integracyjnych, jest studium przypadku na podstawie naszej szkoły. By zapewnić wszystkim podopiecznym równe szanse rozwoju, pedagodzy z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku stawiają na nauczanie inkluzywne i skoncentrowane na potrzebach uczniów.

Ich metody nakierowane są na rozwój indywidualnych zdolności i kształtowanie wiary we własne możliwości. Potrzeby edukacyjne uczniów szkoły różnią się w zależności od specyficznych trudności pod względem emocjonalnym, intelektualnym czy fizycznym. By uwzględnić każdą z nich, placówka wykorzystuje szereg ułatwień dostępu wbudowanych w aplikacje Office 365. Od cyfrowych tablic po interaktywne naklejki, narzędzia te pomagają nauczycielom stworzyć optymalne warunki do nauki dla uczniów.

"Skupiamy się na mocnych stronach uczniów. Motywujemy ich do nauki oraz budujemy ich poczucie własnej wartości" - tłumaczy Jolanta Majkowska, zastępca dyrektora w ZSS w Kowanówku. "Jednak w Polsce mamy stosunkowo mało podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności intelektualnej lub ruchowej czy trudności adaptacyjnych. Office 365 pomaga nauczycielom tworzyć odpowiednie treści"- dodaje Zyta Czechowska, nauczycielka i Microsoft Innovative Educator Expert.

Szkoła korzystała wcześniej z systemu Windows 10 oraz narzędzi Office 365 Education, by ułatwić współpracę pedagogom. Pandemia przyspieszyła adopcję platformy wśród uczniów. Nauczyciele zainstalowali Microsoft Teams na szkolnych tabletach i komputerach oraz opracowali wytyczne dla uczniów i rodziców, by pomóc im w instalacji aplikacji na urządzeniach domowych. W ciągu trzech tygodni cała szkoła - łącznie 153 uczniów - zyskała dostęp do Microsoft Teams. "Obawiałam się, czy wnukowi uda się uczestniczyć w lekcjach online. Dzięki prostej obsłudze, instrukcji video oraz temu, że nauczyciele ćwiczyli z uczniami, jak korzystać z Teamsów, radzi sobie bez problemu" - mówi Elżbieta, babcia jednego z uczniów.

Pielęgnowanie zdolności uczniów w każdych warunkach

Wzbogacając naukę online o narzędzia Office 365 i wbudowane ułatwienia dostępu, nauczyciele łatwiej dostosowują nauczanie do zróżnicowanych potrzeb uczniów. Odpowiedni przekaz informacji jest niezwykle istotny dla dzieci i młodzieży słabo widzącej i niewidzącej, z dysleksją oraz z trudnościami z koncentracją uwagi. "Korzystamy z interaktywnej tablicy Microsoft Whiteboard, by angażować uczniów w naukę i wspierać ich dzięki atrakcyjnej wizualizacji, która ułatwia koncentrację" - zdradza Czechowska. Tablica umożliwia też dodawanie własnego tekstu opisującego przedstawione obiekty i odczytanie go za pomocą czytnika ekranowego. "Kolejnym ważnym narzędziem jest czytnik immersyjny Microsoft. Pozwala na głosowe odczytanie tekstu przez program, zmianę rozmiaru czcionki, koloru tła i dostosowanie linii" - wyjaśnia Czechowska. "Wszystko to zapewnia pogłębione rozumienie tekstu". Czytnik wbudowany jest m.in. w aplikacje Microsoft Teams, Word oraz OneNote.


Funkcja Spotlight także dostępna w Microsoft Teams pomaga z kolei uczniom zmagającym się z deficytem uwagi. Umożliwia ona wyróżnienie konkretnego uczestnika lekcji online jako prezentera. "Taka opcja przydaje się wszystkim uczniom niezależnie od ich zdolności, ponieważ ucząc się zdalnie, niezwykle trudno jest utrzymać wysoki poziom koncentracji na dłużej" - uważa Majkowska. "Nawet drobne dodatki do platformy Office 365 bardzo przydają się naszym pedagogom" - dodaje Ewa Szczecińska, dyrektor szkoły. "Na przykład naklejki to proste narzędzie, które pozwala nauczycielom wynagradzać podopiecznych za ich wysiłek i sukcesy. Ten niewielki dodatek stanowi istotne pozytywne wzmocnienie - zwłaszcza dla uczniów ze spektrum autyzmu", podsumowuje Szczecińska.
Opis studium przypadku znajdziesz TUTAJ


Szukasz sprawdzonych szkoleń?
Skorzystaj z naszej platformy szkoleniowej i nagrań oraz materiałów, do których po wykupieniu będziesz miał dostęp przez pół roku.
Jeśli szukasz szkoleń dla Rad Pedagogicznych skorzystaj z oferty Akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz