Sieć

piątek, 7 stycznia 2022

Projekt- Jesteśmy tacy jak WY

 


Metoda projektu jest jedną z najskuteczniejszych metod aktywizujących w pracy z uczniami ze SPE. Dlatego tak często wykorzystujemy ją w codzienności szkolnej. 

kolejnym projektem, który realizować będą nasi uczniowie w ramach otrzymanego grantu od Fundacja Szkoła z Klasą jest projekt pt. "Jesteśmy tacy jak Wy".

Opisujemy go tutaj jako inspirację do Waszych działań, Może skorzystacie z naszych propozycji?

Każdy z nas jest wyjątkowy, nie inny, nie dziwny, ale wyjątkowy. Im szybciej i im więcej ludzi się o tym dowie, tym lepiej. Pracując z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, wiem jak wspaniałymi, wartościowymi i niezwykłymi są osobami. Każdy z nich wyjątkowy i ciekawy. każdy z nich ma swój potencjał rozwojowy i mocne strony, o których warto wiedzieć i je rozwijać. To pełnoprawni ludzie, uczniowie, koledzy i przyjaciele. Już czas, by każdy z nas o tym wiedział i uznawał to jako coś oczywistego. Dlatego powstał ten projekt, na którego realizację otrzymałam grant od Fundacji Szkola z Klasą w programie Edukacja Inspiracja. 


DZIAŁANIA PROJEKTOWE BĘDĄ OPISYWANE NA BLOGU PROJEKTU TUTAJ


Opis projektu:


Projekt ma poruszać przede wszystkim aspekt społeczny. Widząc jak wiele jeszcze trzeba zrobić, w zakresie tolerancji i świadomości naszego społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych intelektualnie, postanowiłam jako pedagog specjalny podjąć tę tematykę. W trochę przewrotnej formie, bo nie chcę, użalać się nad naszą nietolerancją i moralizować kogokolwiek, a raczej poprzez dobre praktyki i prezentację działań moich uczniów, ukazanie ich mocnych stron, umiejętności i wytworów, które będą efektem końcowym projektu. 

Chcemy zwrócić uwagę na to, że osoby niepełnosprawne są pełnowartościowymi i pełnosprawnymi ludźmi- Polakami i Europejczykami. Mają swoje potrzeby, ale także umiejętności, które przekładają się na konkretne aktywności i to, że mogą być w pełni włączane do życia społecznego. Mogą czuć się sprawcami i wzmocnić własne poczucie wartości. Projekt będzie realizowany w szkole, ale chcę wyjść szeroko do środowiska lokalnego i jak najbardziej do sieci, by promować uczniów i ich wytwory na szeroką skalę. 


W ramach projektu:

-  zorganizujemy galerię zdjęć zrobionych przez uczniów, 

- przygotujemy sesję zdjęciową dla nich, 

- przygotujemy spektakl, kampanię lub teledysk dla społeczności lokalnej,

-  przygotujemy warsztaty z rękodzieła i wytwory sprzedamy na kiermaszu,

 - będziemy realizować warsztaty kulinarne,  a potrawy i wypieki sprzedamy w szkolnej kawiarence, bo pokazać uczniom, że mimo swojej niepełnosprawności mogą być sprawcami, mogą zarabiać pieniądze na własne potrzeby i mają wiele swoich supermocy,

- przygotujemy kampanię społeczną w formie lipdubu.

Cele:

- kształtowanie i wzmacnianie społecznej tolerancji,

- zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne w innej perspektywie,

- pokazanie ich walorów, mocnych stron, potrzeb i możliwości.

- pokazanie jak można wykorzystać TIK w procesie edukacyjno-terapeutycznym,

- wzmocnienie i podniesienie poczucia własnej wartości i sprawczości moich uczniów.

Sposoby osiągania celów:

1.Poprzez przeróżne aktywności projektowe, warsztaty, akcje społeczne, wytwory projektowe niepełnosprawni intelektualnie uczniowie zwrócą uwagę społeczeństwa, ich rówieśników na potrzebę akceptacji, tolerancji, integracji i włączania  osób niepełnosprawnych do społeczności szkolnej, lokalnej, globalnej.

2. Poprzez udział w warsztatach, przygotowanie spektaklu i zaprezentowanie go w lokalnej społeczności i w sieci, galerii profesjonalnych zdjęć, wytworów kulinarnych, celebrowanie dni związanych z osobami o specjalnych potrzebach, do których włączą pełnosprawnych rówieśników i lokalną społeczność pokażą swoje mocne strony i potencjał, który mają.

3. Podczas warsztatów z TIK moi uczniowie podniosą swoje kompetencje cyfrowe. Nauczą się jak można wykorzystać TIK w procesie edukacyjno-terapeutycznym, ale przede wszystkim do tego, by efektywnie spędzać czas wolny, w szczególności wykorzystać te umiejętności w procesie włączania się do aktywności społecznych, rodzinnych, koleżeńskich, by nie czuć się odrzuconym i niepotrzebnym. 

Przygotujemy i będziemy upowszechniać:

- warsztaty z rękodzieła bożonarodzeniowego

- galerię Awatarów

- słoiczki mocy

- chmury wyrazowe naszych mocnych stron

- menu szkolnej kawiarenki z okazji Tłustego czwartku 

- warsztaty fotograficzne

- warsztaty z rękodzieła

- lipdub

- blog projektowy

- wydarzenie z okazji światowego Dnia Autyzmu

Na jakie potrzeby moich uczniów odpowiada projekt?

- potrzeba akceptacji i tolerancji,

- potrzeba działania, sprawstwa i osiągnięcia sukcesu na miarę możliwości osób niepełnosprawnych,

- zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na konieczność akceptacji, tolerancji i integracji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,

- potrzebę rozwijania swoich pasji i umiejętności,

- potrzebę przygotowania osób niepełnosprawnych intelektualnie do dorosłego życia, 

- potrzebę rozwijania kompetencji cyfrowych.

Spodziewane efekty:

1. Wzrośnie poczucie własnej wartości u uczniów, poczują się sprawcami. 

2. Poprzez uzyskanie konkretnych, namacalnych i realnych efektów, którymi będą produkty- ich wytwory takie jak stroiki świąteczne, potrawy, wypieki, zdjęcia, obrazy, galeria w szkole.

3. Wzrośnie ich wiara w siebie i własne możliwości. 

4. Uczniowie nabędą nowe umiejętności, z pewnością wzrosną ich kompetencje emocjonalno- społeczne, kompetencje cyfrowe, ale także umiejętność współpracy i inicjatywność, której bardzo często ze względu na niską motywację i wiarę w siebie im brakuje.

5. Chcemy poprzez działania projektowe włączać ich do środowiska lokalnego, pokazać miejsca, z którym mogą w wolnym czasie korzystać, ale oswoić także lokalną społecznością z niepełnosprawnością innych ludzi. 

6. Mamy ogromną nadzieję na zmianę mentalności i postrzegania osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo, to najbliższe lokalne, ale także ogólnopolskie. 


Oto plakat naszego projektu wykonany przez Mateusza Łyska. Szukasz innych materiałów i sprawdzonych szkoleń?
Skorzystaj z naszej platformy szkoleniowej i nagrań oraz materiałów edukacyhnych, do których będziesz miał dostęp przez pół roku.Jeśli szukasz szkoleń dla Rad Pedagogicznych skorzystaj z oferty Akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl.
1 komentarz: