SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 16 kwietnia 2016


Obliczanie pola powierzchni i obwodu figur sprawia uczniom wiele problemów, mimo, że tę umiejętność ćwiczymy w każdej klasie szkoły podstawowej i gimnazjum. Warto,  zatem poszukiwać takich metod i takich rozwiązań, które w atrakcyjny sposób, maksymalnie angażując uczniów pozwolą zapamiętać wzory i sposób obliczania pola i obwodu.
Na lekcji matematyki z uczniem ze spektrum autyzmu, użyliśmy robota Dash firmy Wonder Polska, który zmobilizował ucznia do ćwiczeń.
Scenariusz lekcji
 Temat: Obliczamy pole powierzchni i obwód figur.
Cele w języku ucznia:
 • Będziesz znał sposoby obliczania pola powierzchni i obwodu figur.
 • Z pomocą Dasha będziesz umiał mierzyć boki figur i obliczać ich pola oraz obwody.
 • Dowiesz się w jakich sytuacjach praktycznych, dnia codziennego będziesz mógł wykorzystać umiejętność obliczania pola powierzchni i obwodu figur.
 • Będziesz umiał sterować robota po obwodzie figur.
Przebieg lekcji:
 • Powtórzenia wzorów do obliczania pola i obwodu figur. Praca z zeszytem aktywności- segregator i rzepy.
 • Rysowanie figur w programie Paint.
 • Praca z ćwiczeniami z epodreczniki.pl
 • Tworzenie konturów figur- przyklejanie taśm do parkietu.
 • Mierzenie boków figur, z pomocą miary krawieckiej.
 • Programowanie aktywności Dasha, nagrywanie poleceń.
 • Sterowanie Dashem po obwodzie figur. Podawanie przybliżonych wymiarów.
 • Obliczanie pola powierzchni i obwodu figur.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz