SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

piątek, 6 maja 2016


Nasz uczeń z zespołem Aspergera ma duże trudności z poprawnym pod względem ortograficznym zapisem wyrazów. W związku z tym na zajęciach często powtarzamy reguły ortograficzne, zwracając uwagę  na to, żeby  najpierw uświadomić  chłopcu normy ortograficzne, a potem prawidłowo stosować je w odpowiednich ćwiczeniach.

 Świetnie sprawdzają się  karty ortograficzne, które Maciej bardzo lubi i chętnie z nimi pracuje. Przygotowane karty dopasowuje do reguł ortograficznych z wybranymi wyrazami, układa zdania, gra kartami z lukami wyrazowymi, sprawdzając poprawność na odwrocie  i odkładając do powtórzenia te, w których popełnił błąd. Dzięki takim aktywnościom chłopiec szybko zapamiętuje nie tylko trudne wyrazy, ale i zasady ortograficzne oraz prawidłowo potrafi je stosować.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz