SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

piątek, 17 czerwca 2016


Nowoczesne technologie oferują coraz ciekawsze rozwiązania wspierające terapię uczniów z ASD. Bardzo dobrym rozwiązaniem są tablety, urządzenia proste w obsłudze i intuicyjne. Dodatkową zaletą tabletów jest ich mobilność. Dzieci mogą nie tylko pracować w szkole, ale również kontynuować terapię w domu, wykorzystując aplikacje zainstalowane w szkole.
Na naszych lekcjach tablet jest nieodłączną częścią zajęć, służy nie tylko do kształtowania konkretnych umiejętności, wykorzystujemy go także do  planowania aktywności dziecka podczas lekcji. Wykorzystujemy do tego polską aplikację Przyjazny Plan. Aplikacja ta pozwala nauczyć dziecko wykonywania poszczególnych czynności bez podpowiedzi. Forma i rodzaj planu zależy od wieku i możliwości uczniów, plany mogą składać się ze zdjęć lub z napisów. Możemy ustawić czas trwania poszczególnych aktywności.  Przyjazny Plan to również świetne rozwiązanie w pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera, pozwala on zaplanować wszystkie zadania przygotowane dla ucznia eliminując tym samym zachowania niepożądane  i porządkując przebieg zajęć. 
Przyjazny Plan   składa się z dwóch aplikacji. Jedna przeznaczona dla dzieci, wyświetla przypisane uczniowi plany aktywności. Druga aplikacja Przyjazny Plan Menadżer używana jest przez nauczyciela, który planuje i wprowadza poszczególne aktywności dziecka. Aplikacja ta jest w pełni bezpłatna, można z niej korzystać zarówno w szkole jak i w domu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz