SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 9 października 2016

Mapy myśli to doskonałe rozwiązanie ułatwiające dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną i dzieciom ze spektrum autyzmu uczenie się. Graficzne notatki sprawiają, że nauka staje się bardziej skuteczna i efektywna.
Żeby uczeń stworzył mapę myśli musi przeanalizować i przemyśleć  określone informacje, wyrazić je własnymi słowami. Warto też dodać obraz, który należy dobrać tak, żeby był odniesieniem do konkretnej informacji. Pobudza to kreatywność, wyobraźnię i wzbudza emocje. Aplikacja Mind Vector to idealna propozycja do mapowania myśli. Za pomocą tego narzędzia można tworzyć, udostępniać i edytować mapy myśli. Do tworzonych map można dodać ikonki, obrazy lub zdjęcia, zmieniać kolory i kształty poszczególnych elementów. Gotowe mapy zapisać w formacie CSV, PDF i PNG. Mapę można również wysłać pocztą i udostępnić w ,,chmurze”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz