SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 12 listopada 2016


Edukacja przyrodnicza z uczniem z Zespołem Aspergera, to wielkie wyzwanie. Nasz uczeń uwielbia przyrodę, ale trudne słownictwo, ogrom materiału do przyswojenia nie zachęca do nauki. Jedynym wyjściem jest praktyczne działanie, zaangażowanie go do kreatywnych aktywności, przede wszystkim z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Każdy uczeń, który doświadcza wiedzy poprzez  aktywny udział  w naturalnym środowisku, przy okazji działając na konkretnym materiale dwa razy szybciej przyswoi pożądaną wiedzę.
Tym razem nasza propozycja wykorzystania nowoczesnych technologii na lekcji przyrody dotyczy tematuu związanego z rodzajem lasów w Polsce, a konkretniej rozpoznawania drzew liściastych. 
Lekcję zaczęliśmy od wycieczki do parku, w celu obserwacji, zebrania materiału dydaktycznego w postaci liści i wykonania zdjęć drzewom. 
Następna lekcja dotyczyła rozpoznawania liści oraz przygotowania zielnika. 
Po przygotowaniu zielnika, korzystaliśmy z portalu epodreczniki.pl, dzięki któremu dotarliśmy do bazy ciekawych lekcji w interesującym nas temacie. 
Ponadto Maciej w celu utrwalania i usystematyzowania wiedzy pracował na stronie Poznajemy drzewa i krzewy.  Jest to baza niesamowitych, kreatywnych ćwiczeń w omawianym temacie, ale także zawiera ona wiele samouczków i cennych materiałów dydaktycznych. Na stronie znajdują się także materiały dla nauczycieli do wykorzystania w czasie lekcji. Są to sprawdziany, które pojawiają się w ramach e-lekcji, przystosowane do bezpośredniego wydrukowania.  Wersje dla nauczycieli zawierają zaznaczone prawidłowe odpowiedzi.
Podczas naszych lekcji uczniowie mają możliwość korzystania z telefonów w celach edukacyjnych. W związku z tym nie mogło zabraknąć aplikacji na urządzenia mobilne, która z pewnością pomoże naszym uczniów w utrwaleniu zdobytej wiedzy. W tym temacie proponujemy wykorzystanie aplikacji Czyj to liść? Jest ona elektronicznym kluczem do rozpoznawania wybranych gatunków drzew i krzewów, które najczęściej możemy spotkać w polskich lasach. Aplikacja została zaprojektowana z myślą o tych użytkownikach, którzy choć dopiero rozpoczynają swoją przygodę z botaniką, jednocześnie chcieliby bardziej świadomie obcować z otaczającą nas przyrodą.
Aplikacja ma trzy podstawowe funkcje:
• Pierwsza funkcjonalność aplikacji to praktyczny klucz do oznaczenia 26 wybranych przez nas gatunków, przy pomocy którego krok po kroku zidentyfikujecie krzew lub drzewo.
• Druga to miniatlas zawierający krótką charakterystykę gatunków, ciekawostki, najistotniejsze cechy, a także – co najważniejsze – ich zdjęcia. 
·     Trzecia pozwala na ułożenie własnego „e-zielnika”: katalogu fotografii drzew i krzewów napotkanych i rozpoznanych na leśnych szlakach. 
Lekcja przyrody w takiej formie, to strzał w dziesiątkę, ponieważ maksymalnie zaktywizowała ucznia, a co najważniejsze Maciej zdobył niezbędną mu wiedzę.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz