SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 8 sierpnia 2017


Terapia logopedyczna nie zawsze daje uczniom satysfakcję. Systematyczne, długotrwałe i żmudne ćwiczenia powodują szybkie zmęczenie i zniechęcenie. Jak zatem sprawić, by dzieci chciały wykonywać ćwiczenia, a przy okazji miały przy tym frajdę.
My podczas zajęć staramy się dostarczać dzieciom jak najwięcej wrażeń, maksymalnie wykorzystując ich naturalną ciekawość i aktywność.
Od zawsze staramy się być nie tylko skuteczne, ale także innowacyjne. Dostosowujemy zatem takie formy pracy i proponujemy takie aktywności, które są zgodne z zainteresowaniami dzieci i duchem czasów. 
Stąd właśnie pomysł na kodowanie podczas zajęć logopedii. Czy jest to w ogóle możliwe? Naszym zdaniem tak. Jak zatem możemy wdrażać elementy kodowania i wyrównywać deficyty dzieci?

Oto nasza propozycja ćwiczeń dla dzieci np. z rotacyzmem, ale sprawdzą się także przy innym rodzaju wad.

Ćwiczenie 1.

Przygotowujemy dla dzieci np. kolorowe koła, mogą być w kolorach, w których nazwie mamy głoskę r, bo dodatkowo możemy w ten sposób usprawnić ich wymowę. W tym przypadku to kolor granatowy i pomarańczowy. Na jednym kole zapisujemy literę T, a na drugim D( w innej wersji możemy zapisywać sylaby np. ty, dy). Ćwiczenia polegają na zakodowaniu konkretnych głosek, które dziecko w odpowiednim systemie będzie wypowiadało  (co ma pomóc w wywołaniu głoski r). Inna wersja polegać będzie na tym, że ułożymy dziecku ciąg kolorów, a jego zadaniem będzie jego odczyt w postaci konkretnych głosek. Następnie zadaniem dziecka jest ułożenie podanego kodu głoskowego za pomocą konkretnych kolorów. Takie ćwiczenia kodowania możemy wykonywać zarówno w przestrzeni, jak i w formie kart pracy. Przykładową kartę pracy można pobrać poniżej.
Ćwiczenie 2.

Na kolorowych kołach układamy obrazek z głoską R. Dziecko wymawia dane słowa, a następnie przypisuje je pamięciowo do konkretnego koloru. Na czym może polegać kodowanie w tym przypadku? Dziecko mając do dyspozycji kolorowe koła, układa kod, który dostaje zapisany w postaci obrazków. Inna wersja odczytuje kod z kolorów nazywając je konkretnymi przedmiotami z ilustracji. Inna zabawa może polegać na pokazywaniu konkretnych kółek z kolorami słysząc opowiednie nazwy lub wymawiając konkretne słowa na widok danego koła. Trudniejsza wersja może dotyczyć kolejnych kolorów i kolejnych obrazków. Im starsze dziecko tym stopień trudności zadań może być większy. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz