SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

środa, 21 marca 2018

Zakodowane działania w kolorowych kubkach


Jak rozwijać u uczniów logiczne myślenie i umiejętności matematyczne? Koniecznie z wykorzystaniem kolorowych kubków. Dzieci uwielbiają uczyć się poprzez praktyczne działanie, ruch, manipulacje, a kubeczki im to zapewniają.
Podczas ćwiczeń ćwiczymy także rozróżnianie kolorów, orientację przestrzenną i percepcją wzrokową. Jak ćwiczyć?
Podczas webinaru Mistrzów Kodowania zainspirowałyśmy się takimi ćwiczeniami, które lekko zmodyfikowałyśmy dla naszych uczniów.

1. Na początku warto zabawę wyjaśnić na podstawie 2-3 kubków, którym przepiszemy konkretne wartości. Następnie stopniowo dokładamy kolejne kubki i kolejne wartości liczb. Dzieci wyrzucają kostką liczbę, która muszą zobrazować za pomocą   kolorowych kubeczków. Możemy także przygotować patyczki z liczbami, które dzieci losują.2. Inne zadanie może polegać na tym, że dzieci rzucają kostką i wyrzuconą liczbę muszą dopełnić np. do 10, 20, 30 itd. Możemy rzucać np. 2 lub nawet 3 kostki, w zależności jakie umiejętności posiadają dzieci.
3. Po ćwiczeniach z kubkami możemy dzieciom zaproponować rozwiązanie kart pracy, na których zamieścimy podobne ćwiczenia.

4. Inne zdanie może polegać na zakodowaniu słów. Pod konkretnym kolorem kubka ukrywamy daną literę, za pomocą których dzieci kodują krótkie słowa. Na kubkach możemy nakleić także krótkie słowa, które utworzą nam zdanie. Możemy także nakleić na nie konkretne obrazki, np. symbole wielkanocne i ułożyć konkretny kod z kubków. Zdaniem dzieci będzie jego odczytanie, a następnie ułożenie z niego krótkiej historyjki lub opowiadania.

5. Podobne .ćwiczenie możemy przygotować na logopedię. Wywołując pożądane głoski możemy je ukryć pod konkretnym kolorem, a następnie zakodować je. Ułożony kod z konkretnymi głoskami możemy posłużyć na tylko do ich wymowy, ale wyrazów zaczynając się na daną głoskę.  Przy konkretnym kubku możemy położyć liczbę i wówczas dziecko musi wypowiedzieć taką liczbę wyrazów z daną głoską.6. Kolejne ćwiczenie polegać może na tym, że uczniowie układają małe budowle z kubków w kolorach wskazanych w karcie pracy. Następnie dodają wartości tych kubków, obliczając ich sumę na podstawie karty kontrolnej.  Możemy też w zadaniu zaproponować odwrotną kolejność. Podajemy uczniom jakąś liczbę, która jest sumą wartości kubków i prosimy dzieci o zilustrowanie tej sumy za pomocą kubków. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz