SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 26 października 2019

Opowiadanie - karta pracy

Uczniowie z niepełnosprawnością lekką mają duże trudności  w samodzielnym tworzeniu dłuższych wypowiedzi. Realizują jednak taką sama podstawę programową, jak ich rówieśnicy w normie intelektualnej, dlatego warto stosować takie metody, formy i środki dydaktyczne, które bedą adekwatne do ich indywidualnych możliwości.

 Z doświadczenia wiemy, że w  pracy z naszymi uczniami, z pewnością sprawdzą się wizualne wskazówki oraz kolorowe schematy. 
Elementy takie zawiera udostępniona poniżej karta pracy, która ułatwi napisanie opowiadania, pozwoli również utrwalić schemat wypowiedzi oraz słownictwo. 


1 komentarz: