SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 3 czerwca 2023

Obrazkowe bingo - gra online i generator kart do gry

Gra bingo to świetny sposób na aktywną prace na lekcji. Dzięki bingo uczniowie mogą ćwiczyć praktycznie wszystko, od umiejętności matematycznych po zagadnienia z gramatyki czy ortografii.
Świetnym narzędziem, które pozwoli użytkownikowi przygotować nieograniczoną liczbę kart do gry, jest generator Bingo Baker. Oto przykładowa gra utworzona na tej stronie.

Wiosenne bingo pobierzesz TUTAJ

Karty wydrukujesz TUTAJ

 Kart do gry online wygenerujesz TUTAJ
Aby przygotować własną grę, wystarczy wejść na stronę https://bingobaker.com/ i uzupełnić szablon.  Wielkość planszy można dostosować, wybierając odpowiednią ilość pół. 

Do planszy można dodać nie tylko słowa, widoczne po prawej stronie menu, umożliwia dodanie również ilustracji, co z pewnością pozwoli stworzyć atrakcyjne karty dla młodszych uczniów i dla dzieci z SPE. 

Jednorazowa użytkownik ma możliwość dodania 30 ilustracji, kolejne będzie można przesłać na stronę po upływie 24 godzin. Dla posiadaczy konta pro, tych ograniczeń nie będzie. Gotowe karty można wydrukować lub zapisać w formacie PDF, przy czym każda karta ma inny układ słów lub ilustracji. Na karcie A4 możemy wydrukować jedną, dwie, lub 4 karty.
Aplikacja automatycznie generuje pomocnicza listę słów lub ilustracji z karty, ułatwia to zadawanie pytań czy podawanie definicji do haseł z planszy.

Bardzo przydatną opcją tej strony jest możliwość gry w wersji online.  W przypadku edukacji zdalnej jest to duże ułatwienie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.
Jak grać w Bingo online
  1. Stwórz własną kartę do gry w Bingo lub wyszukaj spośród tych, udostępnionych na stronie. Pamiętaj, że każda kartę możesz zduplikować i edytować zmieniając wybrane elementy. 
  2. Skopiuj adres swojej gry i wyślij uczniom. Dzieci po kliknięciu na link wygenerują własną kartę do gry.
  3. Z listy słów lub obrazków, które stron generuje automatycznie, zadawaj pytania uczniom.
  4. Po skończonej grze, uczniowie mogą skopiować adres swojej karty i wysłać do nauczyciela w celu sprawdzenia.

Każdą utworzona planszę trzeba pobrać na komputer oraz zapisać link do niej. Umożliwi to ponowną edycję gry lub stworzenie podobnej. 
 Wykorzystanie Wiosennego bingo na lekcji.

  • opisz ilustracje, którą dziecko ma zaznaczyć na karcie,
  • podaj  literę, na która zaczyna się wybrane słowo,
  • podaj kolory, występujące na obrazku.

Na naszej platformie znajdziecie Państwo przykładową opinię oraz niezbędną dla opiekuna stażu dokumentację, która ułatwi monitorowanie przebiegu stażu i realizację wymagań egzaminacyjnych.


  • Karta monitoringu i planowania współpracy opiekuna staży z nauczycielem odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
  • Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż na mianowanie.
  • Opinia opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego o stopień nauczyciela mianowanego.


Materiały dla opiekuna stażu kupisz TUTAJPolecamy także nasze kompleksowe teczki
🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJOferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ


Polecamy także nasze karty pracy, które możesz zakupić TUTAJ

Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJ


SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ
Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz