SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

środa, 5 lipca 2023

Drzewko decyzyjne - szablon


Planując zajęcia z uczniami zależy nam przede wszystkim na  zaangażowaniu uczniów, ważne jest to, by aktywność dziecka przewyższała aktywność nauczyciela. Jak to osiągnąć? Wystarczy stosować metody aktywizujące, ponieważ umożliwiają one aktywną naukę, uczenie się przez działanie, przeżywanie, odkrywanie, poznawanie.

Jedną z takich strategii jest metoda drzewka decyzyjnego. 

W metodzie tej, w sposób graficzny, przedstawiamy proces podejmowania decyzji,  stosując różne rozwiązania danego problemu. Pozwala ona również dostrzec skutki przyjętego rozwiązania. Istotnym elementem jest także określenie wartości, jakie uznaje osoba, która podejmuje decyzję.  

Przygotowałyśmy schemat drzewka, który łatwo dostosować do swoich potrzeb. Można go pobrać i przesłać uczniom lub udostępnić w Classroom.


Jak pracować metodą drzewka decyzyjnego? 

  • w pniu drzewa wpisz problem do rozwiązania;
  • w gałęziach zapisz możliwe rozwiązania problemu; 
  • w koronie drzewa należy określić cele i wartości, którymi kieruje się osoba podejmująca decyzję; 
  • określ przewidywane skutki pozytywne i negatywne poszczególnych wariantów rozwiązania. 
Kartę pracy pobierzesz TUTAJ

 Jeżeli chcesz poznać inne metody aktywizujące, skorzystaj z naszego szkolenia oraz z materiałów ułatwiających wykorzystanie poszczególnych strategii na lekcji.Jeśli chcesz przygotować się do egzaminu i przećwiczyć rozwiązywanie hipotetycznych problemów i zastanowić się nad odpowiedziami na pytania, to koniecznie skorzystaj z naszych opracowań. 


📙 Polecamy przykładowe pytania wraz z odpowiedziami oraz przykładowe problemy z propozycjami rozwiązań, które ułatwią nauczycielowi przygotowanie się na egzamin na stopień nauczyciela mianowanego mianowanie.

📙Ilość stron: 76

📙E-book w formacie PDF

E-book dostępny TUTAJ

📕 Polecamy przykładowe pytania wraz z odpowiedziami oraz przykładowe problemy z propozycjami rozwiązań, które ułatwią nauczycielowi przygotowanie się do rozmowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
📕 Ilość stron: 76
📕 E-book w formacie PDF


E-book dostępny TUTAJPrzykładowe pytania wraz z odpowiedziami możesz zakupić na naszej stronie.

E-book dostępny TUTAJ🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego. Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:

Szukasz sprawdzonych szkoleń?
Skorzystaj z naszej platformy szkoleniowej i nagrań oraz materiałów, do których po wykupieniu będziesz miał dostęp przez pół roku.
Jeśli szukasz szkoleń dla Rad Pedagogicznych skorzystaj z oferty Akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz