SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 24 września 2022

LEKTURY Z DRUKIEM 3D - INNOWACJA PEDAGOGICZNA


Niedawno w wielu  polskich szkołach  pojawiły się drukarki 3D,  nowy sprzęt, który niesie ze sobą ogromne możliwości. Nie tylko zwiększa zaangażowania uczniów, ale daje również  przestrzeń do pracy nowatorskimi metodami nauczania. Te innowacyjne metody pracy stały się impulsem do wdrożenia działań, łączących druk 3D z pracą z lekturą. Innowacja metodyczna ,,Lektura w 3D" to na pewno dobry sposób na rozwijanie STEAM i na angażujące, ciekawe lekcje języka polskiego

Adresatami innowacji są uczniów klasy VII i VIII. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach lekcji języka polskiego i informatyki. Niniejsza innowacja ma na celu wdrażanie technologii związanej z drukiem 3D na lekcjach języka polskiego. Dzięki drukowi 3D uczniowie lepiej zapamiętają treść oraz problematykę omawianych lektur oraz zyskują umiejętności analityczne (interpretacja rozmiaru, kształtu, ruchu i relacji między obiektami 3D). Zaplanowane aktywności zachęcą i zmotywują uczniów do nauki przez doświadczanie.

Poniższy program został stworzony w wyniku doświadczeń jakie zdobyłam podczas wdrażania nowoczesnych metod nauczania w pracy z uczniami szkoły podstawowej jako nauczyciel języka polskiego. Chcąc zmotywować młodych ludzi do uważnego czytania lektur, postanowiłam wykorzystać druk 3D podczas pracy z utworem literackim. Strategia ta będzie opierać się na zaangażowaniu uczniów, którzy poprzez stworzone artefakty będą utrwalać i powtarzać wiadomości dotyczące lektur, co będzie wstępem do tworzenia opowiadań twórczych, rozprawek, z którymi uczniowie będą  musieli się zmierzyć nie tylko w trakcie egzaminu ósmoklasisty, ale także w bieżącej pracy. Innowacyjność podejmowanych działań będzie przejawiała się w nietypowym sposobie pracy z lekturą szkolną, polegającym na projektowaniu przez uczniów przestrzennych obiektów 3D, nawiązujących do treści utworu. Ułatwią one nie tylko zapamiętanie istotnych wydarzeń z lektury, ale dostarczą również młodym ludziom wielu bodźców kształtujących logiczne myślenie, wyobraźnię, aktywność własną oraz twórczą. Podniosą skuteczność nauczania, ponieważ uczenie się przez działanie i przeżywanie daje najlepsze efekty. 

Założenie ogólne

1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy VII i VIII. 

2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

- zapoznanie uczniów z podstawami projektowania przestrzennych obiektów i druku 3D, 

- wykorzystanie obiektów 3D do prany z lekturą,

- interdyscyplinarny charakter innowacji łączący wiedzę z języka polskiego i informatyki.


Cele innowacji


Cel główny:-

 usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy na temat lektur obowiązkowych omawianych w klasie VII i VIII, 

- motywowanie uczniów do rozwijania kreatywności i innowacyjności,

- inspirowanie uczniów do poszukiwania nowatorskich rozwiązań, sposobów uczenia się.

Cele szczegółowe- uczeń:

- rozumie potrzebę czytania lektur obowiązkowych, 

- rozumie korzyści płynące z czytania i znajomości lektur obowiązkowych, 

- umie zaprojektować i wydrukować obiekt 3D,

- potrafi wypowiadać się poprawnie zbudowanymi zdaniami,- potrafi kreatywnie i twórczo myśleć,

- umie łączyć wiedzę z informatyki i języka polskiego.


Metody i formy pracy


Metody: pokazowa, badawcza, praktycznego działania, burza mózgu, projekt, gry.

Formy: indywidualne i grupowe 


Wykaz lektur

,,Mały Książę", ,,Świtezianka", ,,Pan Tadeusz", ,,Balladyna", ,,Zemsta", ,,Reduta Ordona", ,,Quo vadis", ,,Latarnik", ,,Opowieść wigilijna". ,,Kamienie na szaniec", ,,Treny", ,,Śmierć Pułkownika".Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)


Uczniowie: 

- nabędą umiejętność projektowania i drukowanie obiektów 3D,

- rozwiną kompetencje literackie i kulturowe, 

- zaangażują się w pracę twórczą, 

Nauczyciel: 

- wykorzysta wiedzę na temat druku 3D, 

- podniesie jakość pracy szkoły, wdrażając innowacyjne metody pracy,

- zmotywuje uczniów do uważnego czytania lektur obowiązkowych.


Ewaluacja 


W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi: - ankietę dotyczącą opinii uczniów na temat stosownych metod,- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami, - zgromadzi dokumentację fotograficzną poszczególnych działań.Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.


Pierwsza lektura już za nami. Dzięki drukarce 3D powstały planety Małego Księcia. Możesz o nich przeczytać TUTAJ.Chcesz się dowiedzieć jak planować i wdrażać innowację pedagogiczną?
Zapisz się na szkolenie TUTAJ
Chcesz podnieść swoje kompetencje cyfrowe, efektywnie pracować z dziećmi ze SPE, bez trudu przejść ścieżkę awansu zawodowego? Skorzystaj ze szkoleń online. Właśnie ruszyła nasza SPECJALNA PLATFORMA, na której znajdziesz certyfikowane, praktyczne kursy z pomysłami na fantastyczne zajęcia. Dodatkowo, zupełnie za darmo, możesz skorzystać z bezpłatnych kart pracy, które znajdują się zakładce Materiały. Ucz się we własnym tempie, w dowolnym czasie i miejscu. Zapraszamy!!! https://szkolenia.specjalni.pl/


Jeśli szukasz szkoleń dla Rad Pedagogicznych skorzystaj z oferty Akredytowanego

Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz