SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 10 kwietnia 2022

WIELKANOCNA MATEMATYKA- STACJE ZADANIOWEMetody aktywizujące są  dużą siłą stymulowania aktywności uczniów i nauczycieli, doskonalenia przydatnych umiejętności, kształtowania przeróżnych kompetencji kluczowych.

Dzieje się to nie tylko podczas lekcji, ale również w codziennym życiu, np. umiejętności wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego, łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo-skutkowe, umiejętności właściwego zachowania się w nowej sytuacji, komunikatywności, dyskutowania, kreatywności. Ponadto dają szansę na manipulowanie, konstruowanie, dyskutowanie i bycie w centrum aktywności.

 Metody aktywizujące są najbardziej efektywnymi metodami w pracy z uczniami. Maksymalnie angażują uczniów, stwarzają przestrzeń do kreatywnych działań i umiejętności rozwiązywania problemów a przede wszystkim dają szansę na inicjatywność i współdziałanie. 

Najbardziej angażującą metodą aktywizującą uczniów są stacje zadaniowe.
Metoda ta polega na rozwiązywaniu przez uczniów różnych zadań, najczęściej poprzez praktyczne działanie przemieszczając się po klasie, ale można je także przygotować w holu szkoły, czy w przestrzeni wokół szkoły. Polega na zmienności zadań, sposobu ich wykonania oraz na dosłownej zmianie miejsca pracy. Uczniowie pracują na przygotowanych wcześniej stanowiskach, zawierających zadania lub karty zadań z określonej partii materiału. Przechodząc od stacji do stacji rozwiązują zadania, które mają różne stopnie trudności, tak, by każdy uczeń mógł doświadczyć sukcesu. Czasami stosujemy rozwiązywanie zadań w parach, by kształtować także kompetencje społeczne.

PRZYKŁADEM TAKIEJ METODY MOŻE BYĆ WIELKANOCNA MATEMATYKA. 
Przygotowałam dla uczniów kilka zróżnicowanych pod kątem treści i trudności zadań, tak by każdy uczeń mial szansę na sprawstwo. 

1. Ustawiłam stoły, które symbolizowały daną stację. 
2. Umieściłam na każdym z nich numer stacji w kurczaczkach, które dodatkowo nawiązywały do tematyki zadań.
3. Uczniowie dobrani w pary rozwiązywali poszczególne zadania.
4. odpowiedzi i rozwiązania zadań zamieszczali na karcie kontrolnej i kartach pracy. 
5. Na koniec wspólnie sprawdzaliśmy poprawność wykonanych zadań.

Wszystkie zadania nawiązywały do Eielkanocy.
Stacja I

Zeskanuj kod QR.  Za pomocą generatora stwórz własną, kolorową pisankę, a kod do niej zapisz na karcie kontrolnej.Stacja II

Wykonaj zadanie na karcie pracy. 
Stacja III

Podziel babeczki na 6 równych części. Zaznacz  ułamek 2/6 tych babeczek.

Stacja IV

Rozwiąż zadania na karcie kontrolnej. 

Stacja V

Odczytaj współrzędne i symbole wielkanocne ułóż w odpowiednich polach na macie. 
koszyczek: F3
pisanka: B4
jajko: D7
kurczak: G9
zając: A10

Wizualizacja zadania poniżej.
Zadanie dodatkowe dla chętnych uczniów, którzy wcześniej ukończyli zadania. Interaktywne ćwiczenia do wykonania w aplikacji genially.

Link do ćwiczeń tutaj


Kod QR do ćwiczeń:
KARTA KONTROLNA DLA UCZNIA

Wszystkie materiały znajdziesz TUTAJ


Szukasz innych materiałów i sprawdzonych szkoleń np. z Aktywnej Tablicy?

Skorzystaj z naszej platformy szkoleniowej i nagrań oraz materiałów edukacyjnych, do których będziesz miał dostęp przez pół roku.


Jeśli szukasz szkoleń dla Rad Pedagogicznych skorzystaj z oferty Akredytowanego

Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.plBrak komentarzy:

Prześlij komentarz