SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 23 sierpnia 2022

KWALIFIKACJE PEDAGOGA SPECJALNEGO

 

Od 1 września pojawi się w szkołach nowe stanowisko: pedagog specjalny. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, aby zajmować to stanowisko, nauczyciel będzie musiał posiadać:

 • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna lub
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej lub
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.

Do 31 sierpnia 2026 r. na stanowisku nauczyciela pedagoga specjalnego będzie można zatrudnić również osobę, która:

 • posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dotyczy to przedszkoli ogólnodostępnych i integracyjnych,
 • posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych określone w przepisach oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.Pojęcie pedagogiki specjalnej  należy łączyć  z następującymi kierunkami studiów:

 • Rewalidacja (niegdysiejsza nazwa „pedagogiki specjalnej”);
 • Resocjalizacja;
 • Surdopedagogika;
 • Tyflopedagogika;
 • Oligofrenopedagogika;
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Pedagogika resocjalizacyjna;
 • Pedagogika zdolnych i uzdolnionych;
 • Logopedia tylko jeśli są to studia pięcioletnie, dające tytuł magistra pedagogiki specjalnej ze specjalnością logopedia;
 • Pedagogika korekcyjna.
Więcej o kwalifikacjach pedagoga specjalnego dowiesz się TUTAJ i TUTAJ


Szukasz sprawdzonych szkoleń?

Skorzystaj z naszej platformy szkoleniowej i nagrań oraz materiałów,  do których po wykupieniu 
będziesz miał dostęp przez pół roku.Jeśli szukasz szkoleń dla Rad Pedagogicznych skorzystaj z oferty Akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Zapraszamy także dyrektorów i wicedyrektorów do udziału w konferencji.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz