SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 10 października 2022

Akademia pana Kleksa - szablony i karty pracy


Uczniowie z niepełnosprawnością lekką realizują taką samą podstawę programową, jak ich rówieśnicy w normie intelektualnej. Dlatego, ze względu na ograniczenia w przyswajaniu wiedzy, konieczne jest dostosowanie wymagań w zakresie form i metod pracy, szczególnie podczas  tworzenia dłuższych wypowiedzi na piśmie.

Jak zatem dostosować wymagania edukacyjne, aby ta grupa uczniów również była wstanie poprawnie napisać opowiadanie, charakterystykę czy opis? Jest na to sposób! W naszej pracy sprawdziły się szablony wypowiedzi:

  •  z kolorowym schematem, 
  • wskazówkami dotyczącymi budowy wypracowania,
  • gotowym słownictwem, które może zostać użyte. 

Jeżeli zaplanujemy  dodatkową aktywność, która zmotywuje i zaangażuje uczniów, to mamy gotowy przepis na lekcję tym bardziej, że   podczas praktycznego działania dzieci łatwiej zapamietają nauczane treści. 

Oto nasz pomysł na  takie zajęcia z wykorzystaniem długopisów 3D. Można z niego skorzystać, omawiając ,,Akademię pana Kleksa" w klasie 4. 


Aby poprawnie opisać wybrane miejsce, dzieci najpierw muszą to miejsce stworzyć. Używając  długopisów 3D i przygotowanych wcześniej szablonów, uczniowie mają szansę wyczarować Akademię pana Kleksa. Następnie kolorowe elementy połączone w całość i  opisać. Dostosowane karty pracy znacznie ułatwią im to zadanie. 


Karty pracy i szablony znajdziesz TUTAJ

Po raz kolejny okazało się, że długopisy 3D są ciekawym narzędziem nie tylko do rozwijania kreatywności, tworzenia  przestrzennych obiektów i usprawniania motorki, sprawdzą się także na zajęciach dydaktycznych do utrwalania wiadomości i zdobywania nowych umiejętności.

Jeżeli szukasz innych szablonów do pracy z długopisem 3D znajdziesz je TUTAJ.

Pomysły na pracę z lekturą i drukiem 3D w ramach innowacji pedagogicznej znajdziesz TUTAJ

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zaplanować i jak wdrożyć innowację pedagogiczną skorzystaj z naszego szkolenie, które obędzie się już 18 pażdzibernika.

ZAGADNIENIA NA SZKOLENIE:
✅ Planowanie i efektywne wdrażanie innowacji pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce edukacyjnej.
✅ Włączanie uczniów i nauczycieli do aktywnej, kreatywnej i innowacyjnej działalności.
✅ Wpływ innowacji na motywację do działania, zmianę zachowań i postrzegania realizowanych treści i samej nauki oraz wizerunku szkoły i placówki.
✅ Sposoby na zintegrowanie społeczności szkolnej i włączanie rodziców do realizacji innowacyjnych zadań.

OTRZYMASZ:
✅ Procedury wdrażania innowacji pedagogicznej.
✅ Przykładowy opis innowacji pedagogicznej.
✅ Kartę zgłoszenia innowacji pedagogicznej.
✅ Przykładowe sprawozdanie z innowacji pedagogicznej.
✅ Certyfikat.

Na szkolenie zapisz się TUTAJ


Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań, zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!

W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Szukasz sprawdzonych szkoleń?
Skorzystaj z naszej platformy szkoleniowej i nagrań oraz materiałów, do których po wykupieniu będziesz miał dostęp przez pół roku.
Jeśli szukasz szkoleń dla Rad Pedagogicznych skorzystaj z oferty Akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz