SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 9 kwietnia 2024

ORIENTACJA PRZESTRZENNA: PRZYKŁADY ĆWICZEŃ I KARTY PRACYOrientację przestrzenną trudno jest oddzielić od innych procesów, takich jak percepcja wzrokowa, czuciowa, słuchowa czy uwaga. W życiu codziennym każda indywidualna organizacja przestrzeni odbywa się w oparciu o jednoczesne spostrzeganie i odbieranie bodźców wielomodalnych. 

Prawidłowa orientacja przestrzenna jest efektem współpracy kilku kanałów zmysłowych, przede wszystkim: dotykowego, wzrokowego, kinestetycznego, słuchowego, stąd nasze karty zawierają propozycję ćwiczeń łączących wszystkie wymienione aspekty.

Służą przede wszystkim rozwijaniu i utrwalaniu umiejętności nazwania i oceny stosunków przestrzennych, ale dodatkowo pozwalają na ćwiczenia percepcji wzrokowej, pamięci, uwagi, koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej i spostrzegania.

Karty pracy, które opracowujemy stanowią doskonałe uzupełnienie zajęć rewalidacyjnych, ale także pozwalają na proces terapeutyczny podczas zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, poprzez niwelowanie dysfunkcji za pomocą zindywidualizowanych ćwiczeń opartych o wielozmysłowe aktywności, a tym samym są inspirującym i spójnym materiałem.

Proponujemy zawsze aktywności, które nie bazują na odtwórczym działaniu dziecka, ale prowokują do kreatywnych działań, gier, samodzielnego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i wdrażają do aktywności w parach lub grupach. 

Proponowane przez nas ćwiczenia można wykorzystać na wiele sposób. Nauczyciel może przeredagować polecenia, dzięki czemu każde dziecko może niwelować swoje dysfunkcje na wiele sposobów, bazując przy tym na tym samym materiale ćwiczeniowym. Mogą także stanowić punkt wyjścia do kolejnych zadań uwzględniających podobną tematykę. Dołączony materiał graficzny z łatwością wizualizuje omawiane treści, ułatwiając uczniom zrozumienie i zapamiętanie wiadomości z zajęć. Dodatkowo może być wykorzystany jako atrakcyjny element, będący uzupełnieniem notatek w uczniowskich zeszytach oraz sposób na  rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i spostrzegania. 

Opracowane karty pracy mogą być także  wykorzystane przez rodziców do pracy z dziećmi w domu w celu podtrzymania ciągłości procesu edukacyjnego, a także jako urozmaicenie codziennych zajęć.  

Przykładowe ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną:

- Rozpoznawanie i nazywanie stron w schemacie własnego ciała.

- Dotykanie i nazywanie lewej i prawej strony ciała dziecka z użyciem określeń: lewa, prawa strona.

- Podnoszenie rąk zgodnie z komunikatami: podnieś lewą rękę, prawą rękę itd.

- Kreślenie w powietrzu kół we wskazanym kierunku.

- Odtwarzanie dwu i trójwymiarowych układów przestrzennych na podstawie modeli z zapałek, klocków, kostek, patyczków, kartoników, guzików, koralików na podstawie podanego modelu.

- Rysowanie linii pionowych, poziomych po prawej stronie lub lewej narysowanego przedmiotu.

- Poruszanie ciałem we wskazanych kierunkach.

- Poruszanie się po płaszczyźnie w kierunkach wskazanych np. przez wzór ułożony z klocków ruchu np. strzałek.

- Rysowanie pod dyktando: rysunek zaczynamy od kolorowej kropki i prowadzimy ołówek np. 2 kratki wyżej, 1 kratkę w lewo itd.

- Rysowanie kształtów w ramach tak zwanych graficznych dyktand.

- Układanie np. kolorowych kółek zgodnie z poleceniami: po lewej stronie linii, po prawej, w dolnej, górnej części nad, pod linią.

- Układanie przedmiotów po prawej lub lewej stronie ciała.

- Układanie wskazanych elementów w miejscu zgodnym z komunikatach np. po lewej stronie szafy, pod krzesłem, za wazonem.

- Układanie różnych przedmiotów np. zabawek, w różnych miejscach w stosunku np. do stołu: po lewej stronie stołu, po prawej, nad, pod, przed, pomiędzy.

- Pokonywanie torów przeszkód.

- Zabawa w “ciepło- zimno”.

- Zabawa “mucha porusza się po kratownicy- mucha idzie w prawo, mucha idzie w lewo”. 

- Wskazywanie, które przedmioty znajdują się po prawej, a które po lewej stronie.

- Wskazywanie przedmiotów znajdujących się najdalej, najbliżej nas. Najbliżej prawej strony, najdalej od góry itd.


Poniżej udostępniamy materiały do ćwiczeń orientacji przestrzennej.

Przygotowujesz się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego lub do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań, zabaw i gier podczas zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej , a także w ramach zajęć rewalidacyjnych zakup naszą teczkę cz. II. Znajdziesz w niej ponadto generatory do tworzenia kart pracy oraz gotowe karty pracy.


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJWięcej szczegółów oraz materiałów na temat dokumentowania pracy pedagoga specjalnego uzyskasz na bezpłatnym  webinarium 7 listopada 2022 r. TUTAJ lub TUTAJ

 ZAGADNIENIA:

1. Dziennik specjalisty – pedagoga specjalnego- zapisy.
2. Prowadzenie dzienników zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Prowadzenie dziennika zajęć rewalidacyjnych.Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJSzkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ


Szkolenie na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych znajdują się TUTAJ


SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz