SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 10 października 2023

STACJE ZADANIOWE Z DYNIĄMetody aktywizujące są najbardziej efektywnymi metodami w pracy z uczniami. Maksymalnie angażują uczniów, stwarzają przestrzeń do kreatywnych działań, pozwalają w ciekawy i angażujący spisób sprawdzić wiadomości, pozwalają indywidualizować pracę oraz dają szansę na inicjatywność i współdziałanie. 

Jedną z takich metod są stacje zadaniowe.

Metoda ta polega na rozwiązywaniu przez uczniów różnych zadań. Uczniowie pracują na przygotowanych wcześniej stanowiskach. Przechodząc od stacji do stacji rozwiązują zadania, które mają różne stopnie trudności, tak, by każdy uczeń mógł doświadczyć sukcesu.

Przykładem wykorzystania tej metody są stacje zadaniowe przygotowane na lekcję języka polskiego z okazji Dnia Dyni.


Przygotowałyśmy 4 stacje, na których uczniowie utrwalali części mowy (odmiana przez przypadki, przymiotniki, czasowniki dokonane i niedokonane, odmiana czasowników przez osoby). Zestaw materiałów można pobrać TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz