SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 3 lipca 2023

Niezbędnym elementem rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego na nowych zasadach jest prezentacja dorobku zawodowego. To kluczowy moment, który pozwali nauczycielowi zaprezentować spełnienie wymagań  (powinna być uporządkowana zgodnie z tymi wymaganiami)umiejętności, doświadczenie i podejście do pracy pedagogicznej.  Dlatego postanowiłyśmy podzielić się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim praktycznymi wskazówkami, które pomogą skutecznie przygotować się do rozmowy i osiągnąć sukces.

FORMA PREZENTACJI

Wygłaszana z pamięci lub z wykorzystaniem własnych notatek

Możemy zdecydować się na wygłaszanie prezentacji z pamięci, jeśli czujemy się komfortowo w takiej formie i dobrze znamy treść, którą chcemy przekazać. Należy jednak pamiętać, aby nie czytać tekstu mechanicznie. Alternatywnie, można korzystać z własnych notatek, które będąi służyć jako wsparcie podczas prezentacji.

Wystąpienie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Prezentacja multimedialna może być skutecznym narzędziem do wizualizacji treści i uporządkowania informacji. Slajdy, grafiki, wykresy lub tabele zilustrują i uporządkują prezentowane treści. Używamy ich jako punktów odniesienia. Pamiętajmy, że prezentacja multimedialna powinna być tylko uzupełnieniem wystąpienia, a nie głównym źródłem informacji.

Na podstawie materiałów przygotowanych dla członków komisji - „portfolio"

Przygotowujemy portfolio, które będzie zawierało materiały, dokumenty i przykłady pracy nauczyciela. Może ono obejmować scenariusze lekcji, wyniki uczniów, projekty edukacyjne, dokumentację dotyczącą doskonalenia zawodowego i innych istotnych materiałów. W trakcie prezentacji można odwoływać się do konkretnych elementów z portfolio, aby udowodnić swoje kompetencje i spełnienie wymagań.


OPIS DZIAŁAŃ

Co zrobiłem?

 • W ramach swojej pracy jako nauczyciel mianowany podjąłem następujące działania…
W jakim celu?

Celem moich działań było np. 

W jaki sposób?

 • Uczestniczyłem w webinarach, e-szkoleniach, kursach...
 • Dzieliłem się swoim doświadczeniem na forach internetowych, grupach na Facebooku...

W jaki sposób moje działania przyczyniły się do podniesienia jakości pracy nauczyciela i szkoły?

 • wzbogaciły ofertę szkoły,
 • wiedza zdobyta w trakcie doskonalenia zawodowego, ułatwiła mi stworzenie bazy pomocy dydaktycznych, a także bazy interaktywnych ćwiczeń, które wykorzystywałam podczas prowadzenia zajęć,
 • wdrożenie innowacji pedagogicznej miało pozytywny wpływ na zaangażowanie uczniów, ich wyniki oraz rozwój umiejętności miękkich i kluczowych.

Aby zrobić dobre wrażenie podczas prezentacji, warto zwrócić uwagę na kilka elementów, są to:


głos

 • Dbaj o odpowiednią głośność, tak aby być dobrze słyszanym przez komisję. 
 • Mów z wyraźnie, unikając zbyt szybkiego lub zbyt wolnego tempa wypowiedzi.
 • Zróżnicuj ton głosu, aby wyrazić emocje i dynamikę swojemu wystąpieniu.


postawa

 • Zachowaj pewną postawę, będąc zdecydowanym i pewnym siebie, Stań prosto, utrzymuj konta wzrokowy z członkami komisji.


gestykulacja

 • Wykorzystuj umiarkowaną i naturalną gestykulację, która będzie wspierała i ilustrowała twoje słowa.
 • Unikaj nadmiernych i niezrozumiałych gestów, które mogą odwrócić uwagę komisji.


kontakt wzrokowy

 • Utrzymuj kontakt wzrokowy, angażując słuchaczy.
 • Unikaj skupiania się tylko na jednej osobie lub czytania ze slajdów bez kontaktu wzrokowego z członkami komisji.
NARZĘDZIA

PREZI
 • oryginalna
 • świetna przy prezentacji na żywo
 • nowoczesna grafika
 • duża interaktywność
 • intuicyjność
https://prezi.com

EMAZE, GENIALLY
 • narzędzie w chmurze, bez konieczności pobierania
 • oryginalna
 • świetna przy prezentacji na żywo
 • nowoczesna grafika
 • duża interaktywność
 • duży wybór szablonów, w tym 3D
https://www.emaze.com/ https://app.genial.ly/dashboard

CANVA
 • oryginalna
 • intuicyjna
 • świetna przy prezentacji na żywo
 • baza grafik, filmów, kształtów
 • duży wybór bezpłatnych szablonów
https://www.canva.com/

Pamiętaj, że dobre wrażenie nie polega tylko na technicznych aspektach wystąpienia, ale również na autentyczności, pasji i zaangażowaniu, które przekazujesz publiczności. Bądź przygotowany, pewny siebie i otwarty, a z pewnością zrobisz dobre wrażenie.


Więcej informacji o rozmowie kwalifikacyjnej oraz szablony dp prezentacji multimedialnych 

znajdziesz TUTAJOpracowałyśmy również przykładowe pytania wraz z odpowiedziami, które pomogą w przygotowaniu do rozmowy. 

Pytania wraz z odpowiedziami znajdziesz TUTAJ

Szczegółowe informacje o ścieżce awansu zawodowego wraz z dokumentacją do edycji znajdziesz w naszych teczkach. 

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ


Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz