SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 29 sierpnia 2023

Diagnozowanie uczniów w erze TIK


Praca nauczyciela to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także ciągłe monitorowanie postępów uczniów i dostosowywanie potrzeb edukacyjnych do ich indywidualnych możliwości. 

W dzisiejszych czasach, technologia informacyjno-komunikacyjna odgrywa kluczową rolę 

w usprawnianiu procesów edukacyjnych, szczególnie w kontekście diagnozowania uczniów. Jak zatem wykorzystać nowoczesne narzędzia TIK w procesie diagnozowania?

Tradycyjne metody diagnozowania, takie jak tradycyjne, ankiety, formularze czy arkusze obserwacji są nadal ważne. Jednak TIK wprowadza nowe możliwości, które mogą znacznie usprawnić proces diagnozowania uczniów.


Wirtualne platformy edukacyjne umożliwiają nauczycielom tworzenie i udostępnianie testów online. Dzięki temu uczniowie mogą wykonywać zadania w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Narzędzia do tworzenia interaktywnych quizów pozwalają nauczycielom tworzyć testy, w których uczeń otrzymuje wynik i feedback od razu po zakończeniu quizu.


Tworzenie ankiet online przy użyciu dedykowanych narzędzi TIK jest znacznie szybsze niż drukowanie formularzy. Wyniki są również zbierane automatycznie, co przyspiesza proces analizy. Uczniowie czy rodzice mogą wypełnić je z dowolnego miejsca i urządzenia posiadającego dostęp do internetu, co ułatwia przeprowadzenie badania.


Jakie zatem narzędzia wykorzystać?


Quizizz


Quizizz https://quizizz.com/ to bezpłatna aplikacja, która umożliwia nauczycielom przeprowadzenie diagnozy  w taki sposób, aby każdy uczeń pracował we własnym tempie. Na portalu po założeniu konta można przygotować test dostosowany do konkretnej grupy uczniów. Do każdego zadania użytkownik może ustawić odpowiedni czas. Aplikacja pozwala także wizualizować dodane treści dzięki możliwości dodania obrazu zarówno do pytania, jak i do poszczególnych odpowiedzi. Można również skorzystać z gotowych zestawów, stworzonych przez innych użytkowników portalu. Różne tryby gry pozwalają uczniom  uczestniczyć w badaniu w klasie, jak i w domu. Podczas gdy uczniowie odpowiadają na pytania pytania, nauczyciele otrzymują natychmiastową informację zwrotna na temat ich  postępów. Dodatkowo, szczegółowe wyniki testu znajdują się w zakładce Raporty  można je także pobrać jako plik aplikacji Excel.


Mentimeter


Kolejne, bardzo często wykorzystywane przez nas narzędzie to mentimeter https://www.mentimeter.com/. Ta prosta aplikacja pozwala uzyskać w bardzo szybkim czasie zwięzłe odpowiedzi na zadane pytania. Często wykorzystywana jest jako forma zdobywania informacji zwrotnej. My jako pedagodzy specjalni i nauczyciele możemy ją wykorzystać w procesie diagnozy potrzeb uczniów, ich mocnych stron i uzdolnień.Formularze Google


Platforma Google oferuje prosty sposób na tworzenie ankiet. Zintegrowany z arkuszami kalkulacyjnymi Google Sheets, umożliwia łatwe przechowywanie i analizowanie zebranych danych. Narzędzia Google w bardzo przystępny i szybki sposób pozwolą na przygotowanie ankiety,  szybkie zebranie potrzebnych informacji i ustalenia potrzeb, ale także oczekiwań i możliwości uczniów. Dzięki Formularzom Google można gromadzić i porządkować informacje. 


Jak stworzyć ankietę i dodać pytania?

Do wyboru mamy wiele rodzajów pytań, takich jak pytania wielokrotnego wyboru, listy rozwijane czy skala liniowa. Możemy także dodawać zdjęcia i filmy z YouTube lub popuść wodze fantazji i skorzystać na przykład z pytań filtrujących. Odpowiedzi na ankiety są automatycznie i starannie gromadzone w Formularzach, a informację o odpowiedziach i wykresy są na bieżąco aktualizowane. Dzięki tej usłudze,  oszczędzamy czas i zyskujemy fantastycznie zwizualizowane i szybko zebrane informacje.


Formsy


Osoby, które korzystają z platformy Office 365 mają dostęp do podobnego narzędzia, tym narzędziem są Formsy. Aplikacja ta pozwala użytkownikowi przygotować ankietę dosłownie w kilka chwil i z wykorzystaniem różnych rodzajów pytań. Dodatkowo Formularze pozwalają na umieszczenie obrazu lub wideo w tytule pytania i automatyczne zaznaczanie pytań wielokrotnego wyboru i pytań tekstowych. Integruje się ona z aplikacją Teams, co pozwala na tworzenie ankiet bezpośrednio w kanale lub podczas wideo spotkania, a także umożliwia osadzenie w prezentacjach PowerPoint lub notatkach w OneNote. Przygotowując ankietę, można dołączyć inne osoby i wspólnie opracowywać poszczególne pytania. Gotową można udostępnić za pośrednictwem łącza, kodu osadzania, kodu QR lub pocztą e-mail do dowolnej osoby w szkole lub poza nią. Formularze mogą być anonimowe lub takie, w których będą wymagane imiona i nazwiska. Kolejne opcje pozwalają na ustawianie daty rozpoczęcia i zakończenia badania. W celu dodatkowej analizy lub oceny warto eksportować wyniki quizów, do programu Excel. Warto dodać, że Microsoft Forms ma wbudowany czytnik immersyjny z lektorem, który przeczyta pytania, co pozwala nauczycielowi mieć pewność, że ankieta dotrze do wszystkich uczniów, również tych ze SPE


Canva


Do tworzenia ankiet warto również wykorzystać Canvę https://www.canva.com/. Ta uniwersalna plafroma udostępnia wiele szablonów ankiet, które w łatwy sposób można dostosować i wykorzystać w diagnozie.

Jak to zrobić?


 1. Wybierz szablon ankiety
 2. Dodaj swoje pytania do ankiety.
 3. Spersonalizuj szablon ankiety
 4. Pobierz, wydrukuj lub udostępnij.Kahoot

Znana i wykorzystywana już przez wielu nauczycieli aplikacja webowa i mobilna. Jest to  strona 
https://kahoot.com/ i aplikacja, w której użytkownicy mogą tworzyć własne kwestionariusze i ankiety przeznaczone do wykorzystania przez innych użytkowników. W Kahoocie tworzymy ankiety 
i kwestionariusze wywiadu lub obserwacji na stronie https://kahoot.com/, a uczestnicy tej ankiety wchodzą na stronę https://kahoot.it/ bez konieczności logowania, lub korzystając z aplikacji. Istotną i niezwykle przydatną opcją w Kahoot jest to, że wyniki ankiety lub kwestionariusza możemy natychmiast po zakończonym badaniu wyświetlić respondentom, ale także wygenerować do pliku i wydrukować. Ułatwia to pracę, ale przede wszystkim oszczędza nasz czas.

AnswerGarden

Kolejnym równie szybkim i intuicyjnym narzędziem jest aplikacja AnswerGarden https://answergarden.ch/. To proste narzędzie webowe pozwala w bardzo szybki sposób uzyskać odpowiedź na zadane pytanie. Można ją więc wykorzystać jako formę zdobywania informacji zwrotnej lub formę szybkiego głosowania. Można także wykorzystać podczas warsztatu diagnostycznego. Aplikacja znajduje się na stronie https://answergarden.ch/ Aby przeprowadzić badanie wpisujemy na stronie, w intuicyjnym szablonie pytanie, a następnie ustalamy opcje związane 
z udostępnianiem i zbieraniem informacji zwrotnej.

Poll Ewerywhere


Aplikacja do tworzenia szybkich anket  https://www.polleverywhere.com ,
które umożliwia prowadzącemu interakcję z uczestnikami badania w czasie rzeczywistym. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju ankiet, sondaży, testów oraz głosowań. Można tworzyć pytania zamknięte (np. wybór wielokrotny, wybór jednokrotny) i otwarte, a także pytania z rankingiem czy też pytać uczestników o ich zdanie w formie tekstu. Po zakończeniu ankiety badający ma dostęp do danych i wyników, które mogą być zapisane, eksportowane i analizowane.
Wykorzystanie  narzędzi TIK do procesu diagnozowania uczniów może usprawnić sposób, w jaki nauczyciele diagnozują i wspierają postępy swoich uczniów. Daje to możliwość szybkiego monitorowania wyników, indywidualizacji nauczania i skuteczniejszej komunikacji między nauczycielami a uczniami. 

Więcej i diagnozie przeczytasz w naszej publikacji.


ZAWARTOŚĆ TECZKI:

 1. 1. Wybrane techniki diagnozy edukacyjnej.
 2. 2. Przykładowe narzędzia diagnozy edukacyjnej.
 3. 3. Narzędzia TIK do diagnozy.

W publikacji znajdziesz następujące narzędzia diagnostyczne:

 1. Arkusz obserwacji dziecka z trudnościami szkolnymi.
 2. Arkusz obserwacji zachowań trudnych i niepożądanych.
 3. Arkusz obserwacji potrzeby i możliwości edukacyjnych ucznia.
 4. Arkusz obserwacji kompetencji emocjonalno-społecznych.
 5. Arkusz pomocniczy do WOPFU.
 6. Ankieta dla rodziców dotycząca potrzeb związanych z edukacją i wsparciem dziecka.
 7. Ankieta dla ucznia na temat preferencji czytelniczych.
 8. Ankieta dla rodziców dotycząca funkcjonowania dziecka w domu.
 9. Kwestionariusz wywiadu na temat spędzania czasu wolnego przez dziecko.
 10. Kwestionariusz wywiadu na temat potrzeb uczniów.

 11. DOSTĘPNE  TUTAJ

W nasze ofercie znajdziesz także kompleksowe wsparcie w zakresie zajęć rewalidacyjnych i zajęć z PPP.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

Zawartość TECZKI:
- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Propozycja ćwiczeń i zabaw
- Programy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
- Przykładowe wpisy do dziennika
- Oceny efektywności
- Narzędzia TIK w terapii
- Generatory kart pracy

Teczkę kupisz TUTAJZAJĘCI A ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO- SPOŁECZNE

☺️ Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych?

☺️ Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania i prowadzenia tych zajęć?

☺️ Skorzystaj z naszej teczki. To kompleksowe wsparcie.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wskazówki i wybrane aktywności.
3. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.
Ilość stron: 54
E-book w formacie PDF

E-book zakupisz TUTAJ
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ


Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się? 
Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć? 
Polecamy nasz e-obok.


1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wybrane strategie uczenia się.
3. Propozycja ćwiczeń.
4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole? 

Szukasz kompleksowego wsparcia?
Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy! 
ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
2. Programy zajęć rewalidacyjnych.
3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych
4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.
5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.
6. Generatory do tworzenia kart pracy.
7. Karty pracy.
Ilość stron: 220
E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ
 

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ
Informacje o pracy pedagoga specjalnego i dokumentacji, dzienniku pedagoga specjalnego oraz w dziennikach zajęć rewalidacyjnych i zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej znajdują się w naszej TECZCE PEDAGOGA SPECJALNEGO nr 3.


Wszystkie dokumenty podsumowujące pracę z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego) znajdziesz w naszej teczce nr 4 - Sprawozdania. 

Teczka dostępna jest tutaj


Na naszej platformie znajduje się przykładowe sprawozdanie nauczyciela współorganizującego.

Zachęcamy do jego zakupu.

ZAKUPISZ TUTAJ


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań, zabaw i gier podczas zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej , a także w ramach zajęć rewalidacyjnych zakup naszą teczkę cz. II. Znajdziesz w niej ponadto generatory do tworzenia kart pracy oraz gotowe karty pracy.


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.

Szkolenie na temat organizacji zajęć rewalidacyjnych znajdują się TUTAJSzkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz