SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

wtorek, 28 listopada 2023

Narzędzia TIK na zajęciach rewalidacyjnychZajęcia rewalidacyjne to zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność.

Rewalidacja to szerokie spektrum zajęć usprawniających zaburzone funkcje. Są to zajęcia o charakterze terapeutycznym, wspomagającym rozwój dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Bardzo ważne jest to, aby ich rodzaj był dostosowany do rodzaju niepełnosprawności oraz indywidualnych potrzeb konkretnego dziecka.

Celem zajęć rewalidacyjnych  jest:

 • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i społecznego, uczniom z utrudnieniami rozwojowymi,
 • wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, 
 • wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowania,
 • rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno motorycznej,
 • rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych i emocjonalnych,
 • stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się.

Ważne jest, aby podczas zajęć rewalidacyjnych wykorzystywać metody aktywizujące ucznia, edukacyjne gadżety, atrakcyjne pomoce dydaktyczne i TIK. To sprawi, że terapia nie będzie nudna, a stanie się przygodą.

W poprzednich postach wspominałyśmy o różnorodnych działaniach aktywizujących, a tym razem prezentujemy narzędzia TIK, które mogą wspierać zajęcia rewalidacyjne i motywować do ćwiczeń uczniów.


Nasze propozycje narzędzi TIK, do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych

1. Genially- fantastyczna aplikacja do tworzenia interaktywnych, angażujących ćwiczeń i prezentacji, które pozwalają na manipulowanie, budowanie, konstruowanie, dopasowywanie, słuchanie, nagrywanie, rozpoznawanie dźwięków itd.

Aplikacja genially znajduje się TUTAJ


Udostępniamy pierwszą część ćwiczeń w zestawie wakelet. Zbiór ćwiczeń znajduje się TUTAJ

Zbiór ćwiczeń w pdf znajdziesz TUTAJ
2. Karty opowieści. Dziki kartom możemy rozwijać słownictwo, wyobraźnię, korygować wady wymowy. Ponadto ćwiczyć pamięć, spostrzeganie i percepcję wzrokową.


Przykładowe karty opowieści znajdują się TUTAJ i TUTAJ


3. Wirtualne kości opowieści. Dzięki kostkom możemy ćwiczyć mowę, spostrzeganie, rozwijać słownictwo, doskonalić pamięć, ale także kompetencje językowe.


                                     Przykładowe kości opowieści znajdują się TUTAJ i TUTAJ
4. Platforma Visnos- wirtualne manipulatory, które pozwalają na ćwiczenia i usprawnianie technik szkolnych w zakresie matematyki, doskonalenie orientacji przestrzennej, spostrzegania przestrzennego, ale także rozwijania logicznego myślenia.


                                        Tablice manipulacyjne Visnos znajdują się TUTAJ

4. 


5. Platforma Math Learning Center- wirtualne manipulatory, które pozwalają na ćwiczenia i usprawnianie technik szkolnych w zakresie matematyki, doskonalenie orientacji przestrzennej, spostrzegania przestrzennego, ale także rozwijania logicznego myślenia.


Tablice znajdują się TUTAJ

6. Vocaroo- aplikacja do nagrywania mowy, dźwięków i wiadomości.

Aplikacja znajduje się TUTAJPozostałe aplikacje, programy i platformy, które można z powodzeniem wykorzystać na zajęciach rewalidacyjnych znajdują sie w kolekcji wakelet

Kolekcja wakelet znajduje się TUTAJPolecamy też przygotowane przez nas karty do zajęć rewalidacyjnych i zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Plik zawiera 163 karty pracy z ćwiczeniami, które można wykorzystać na:

– zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
– zajęciach rewalidacyjnych,
– zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.


Karty zakupisz tutaj

Na prośbę Państwa przygotowałyśmy teczkę do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.
Co zawiera nasza teczka?

ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1.Specyfika i charakterystyka funkcjonowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 2.Organizacja pracy z uczniem z z lekką niepełnosprawnością intelektualną. 3.Dostosowanie wymagań edukacyjnych. 4.WOPFU. 5.IPET. 6.Program zajęć rewalidacyjnych. 7.Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 8.Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 9.Przykładowe aktywności i ćwiczenia do pracy z uczniem. 10.Karty pracy.
Ilość stron: 196. E-book w formacie PDF


KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz