SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

środa, 30 sierpnia 2023

Narzędzia TIK na zajęciach rewalidacyjnychZajęcia rewalidacyjne to zajęcia organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność.

Rewalidacja to szerokie spektrum zajęć usprawniających zaburzone funkcje. Są to zajęcia o charakterze terapeutycznym, wspomagającym rozwój dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Bardzo ważne jest to, aby ich rodzaj był dostosowany do rodzaju niepełnosprawności oraz indywidualnych potrzeb konkretnego dziecka.

Celem zajęć rewalidacyjnych  jest:

  • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i społecznego, uczniom z utrudnieniami rozwojowymi,
  • wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, 
  • wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowania,
  • rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno motorycznej,
  • rozwijanie umiejętności społecznych, komunikacyjnych i emocjonalnych,
  • stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się.

Ważne jest, aby podczas zajęć rewalidacyjnych wykorzystywać metody aktywizujące ucznia, edukacyjne gadżety, atrakcyjne pomoce dydaktyczne i TIK. To sprawi, że terapia nie będzie nudna, a stanie się przygodą.

W poprzednich postach wspominałyśmy o różnorodnych działaniach aktywizujących, a tym razem prezentujemy narzędzia TIK, które mogą wspierać zajęcia rewalidacyjne i motywować do ćwiczeń uczniów.


Nasze propozycje narzędzi TIK, do wykorzystania na zajęciach rewalidacyjnych

1. Genially- fantastyczna aplikacja do tworzenia interaktywnych, angażujących ćwiczeń i prezentacji, które pozwalają na manipulowanie, budowanie, konstruowanie, dopasowywanie, słuchanie, nagrywanie, rozpoznawanie dźwięków itd.

Aplikacja genially znajduje się TUTAJ


Udostępniamy pierwszą część ćwiczeń w zestawie wakelet. Zbiór ćwiczeń znajduje się TUTAJ

Zbiór ćwiczeń w pdf znajdziesz TUTAJ
2. Karty opowieści. Dziki kartom możemy rozwijać słownictwo, wyobraźnię, korygować wady wymowy. Ponadto ćwiczyć pamięć, spostrzeganie i percepcję wzrokową.


Przykładowe karty opowieści znajdują się TUTAJ i TUTAJ


3. Wirtualne kości opowieści. Dzięki kostkom możemy ćwiczyć mowę, spostrzeganie, rozwijać słownictwo, doskonalić pamięć, ale także kompetencje językowe.


                                     Przykładowe kości opowieści znajdują się TUTAJ i TUTAJ
4. Platforma Visnos- wirtualne manipulatory, które pozwalają na ćwiczenia i usprawnianie technik szkolnych w zakresie matematyki, doskonalenie orientacji przestrzennej, spostrzegania przestrzennego, ale także rozwijania logicznego myślenia.


                                        Tablice manipulacyjne Visnos znajdują się TUTAJ

4. 


5. Platforma Math Learning Center- wirtualne manipulatory, które pozwalają na ćwiczenia i usprawnianie technik szkolnych w zakresie matematyki, doskonalenie orientacji przestrzennej, spostrzegania przestrzennego, ale także rozwijania logicznego myślenia.


Tablice znajdują się TUTAJ

6. Vocaroo- aplikacja do nagrywania mowy, dźwięków i wiadomości.

Aplikacja znajduje się TUTAJPozostałe aplikacje, programy i platformy, które można z powodzeniem wykorzystać na zajęciach rewalidacyjnych znajdują sie w kolekcji wakelet

Kolekcja wakelet znajduje się TUTAJPolecamy też przygotowane przez nas karty do zajęć rewalidacyjnych i zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Plik zawiera 163 karty pracy z ćwiczeniami, które można wykorzystać na:

– zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
– zajęciach rewalidacyjnych,
– zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.


Karty zakupisz tutaj

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom i prośbom, opracowałyśmy przykładowy plan pracy nauczyciela współorganizującego, który oparłyśmy na zadaniach z rozporządzenia, proponując konkretne działania i aktywności. Plan jest do edycji i każdy może go dostosować do swoich potrzeb.


Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat pracy zespołu, tworzenia dokumentacji, dostosowań lub pomocy psychologiczno- pedagogicznej to skorzystać z naszych szkoleń.
My wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, opracowałyśmy kompleksowe materiały, wspierające nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzą wybrane zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Poniżej szczegóły tych opracowań.


ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

Zawartość TECZKI:
- Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- Propozycja ćwiczeń i zabaw
- Programy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
- Przykładowe wpisy do dziennika
- Oceny efektywności
- Narzędzia TIK w terapii
- Generatory kart pracy

Teczkę kupisz TUTAJZAJĘCI A ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO- SPOŁECZNE

☺️ Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych?

☺️ Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania i prowadzenia tych zajęć?

☺️ Skorzystaj z naszej teczki. To kompleksowe wsparcie.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wskazówki i wybrane aktywności.
3. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.
Ilość stron: 54
E-book w formacie PDF

E-book zakupisz TUTAJ
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ


Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?
Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?
Polecamy nasz e-obok.


1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Wybrane strategie uczenia się.
3. Propozycja ćwiczeń.
4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.
5. Przykładowe wpisy do dziennika.
6. Ocena efektywności.
7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

Szukasz kompleksowego wsparcia?
Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!
ZAWARTOŚĆ TECZKI:
1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
2. Programy zajęć rewalidacyjnych.
3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych
4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.
5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.
6. Generatory do tworzenia kart pracy.
7. Karty pracy.
Ilość stron: 220
E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ
 

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ
Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Pakiet kart zamówisz TUTAJSPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ


Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz