SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 29 października 2023

Jak Chat GPT oszczędza czas i ułatwia pracę nauczycielom


Wykorzystanie Chatu GPT w edukacji otwiera przed nauczycielami olbrzymie możliwości w tworzeniu różnorodnych materiałów dydaktycznych.  Jakie zatem materiały mogą zostać stworzone przy pomocy tej technologii? Oto kilka podpowiedzi.

Generowanie tekstów do czytania.

ChatGPT może tworzyć teksty na dowolny temat, dostosowując je do konkretnej grupy wiekowej czy poziomu opanowania techniki czytania, co ułatwia zrozumienie i przyswojenie materiału.


Pomoc w tworzeniu sprawdzianów

ChatGPT może generować pytania, dostosowując je do poziomu konkretnej klasy. Chatbot może tworzyć pytania wielokrotnego wyboru, otwarte, krótkie odpowiedzi czy zadania problemowe,  może także dostosowywać pytania do indywidualnych potrzeb uczniów, co jest szczególnie przydatne w przypadku uczniów ze SPE.


Nauka nowych słów

ChatGPT może generować zdania z nowymi słowami, pomagając uczniom zrozumieć ich znaczenie.

Pisanie wiadomości do rodziców.

ChatGPT może pomóc w sformułowaniu wiadomości do rodziców, szczególnie w trudnych sytuacjach.


Proponowanie konkretnych ćwiczeń

ChatGPT może wygenerować przykładowe ćwiczenia do wykorzystania na różnych przedmiotach.


Tworzenie zadań z matematyki.

ChatGPT może pomóc w generowaniu zadań z  matematyki.

Pomoc w pracy z uczniów ze SPE

ChatGPT może podać przykładowe sposoby wsparcia dla uczniów z określonymi deficytami.Przygotowanie do trudnych rozmów.

ChatGPT może podpowiedzieć, jak prowadzić trudne rozmowy z rodzicami lub uczniami.

Sprawdzanie prac pisemnych

ChatGPT może sprawdzić pracę napisaną przez ucznia.

Podsumowując, chat GPT stanowi cenne narzędzie dla nauczycieli, umożliwiające tworzenie różnorodnych materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. Należy jednak pamiętać, że chat GPT, jak każde narzędzie, ma swoje ograniczenia i nie zawsze dostarcza 100% poprawnych odpowiedzi. Ważne jest, aby korzystać z niego z uwzględnieniem tych ograniczeń i zawsze weryfikować informacje.

Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem to koniecznie weź udział w naszym szkoleniu podczas konferencji ,,Twój czas. Twój dobrostan".

KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Jeż


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz