SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 19 maja 2024

Gazetka klasowa- cytaty o rodzinie

 Z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Rodziny przygotowałyśmy gazetkę klasową z cytatami o rodzinie i rodzicach.
Można wykorzystać ją jako wklejki do zeszyty, pretekst do rozmów i dyskusji o znaczeniu rodziny w naszym życiu. 
Cytatów jest kilka, zatem to uczniowie w drodze wyboru, głosowania, ale też debaty o ich zasadności mogą wybrać cytaty, które zawisną w ich klasie.

Jak wykorzystać cytaty o rodzinie, o mamie i tacie na lekcjach z uczniami?

Wykorzystanie cytatów o rodzinie, mamie i tacie na lekcjach może być świetnym sposobem na rozwijanie różnych umiejętności uczniów, takich jak czytanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie oraz refleksja nad wartościami i relacjami międzyludzkimi. Oto kilka pomysłów, jak można to zrobić:

Nasze pomysły:

1. Dyskusje w klasie
Przygotowanie:
 • Wybierz kilka inspirujących cytatów o rodzinie, mamie i tacie.
 • Wydrukuj je lub zapisz na tablicy.
Realizacja:
 • Rozpocznij lekcję od przeczytania cytatów.
 • Poproś uczniów o podzielenie się swoimi pierwszymi myślami i uczuciami na temat tych cytatów.
 • Przeprowadź dyskusję na temat wartości rodzinnych, roli rodziców i relacji rodzinnych.
Pytania pomocnicze:
 • Co te cytaty mówią o roli rodziny w naszym życiu?
 • Jakie cechy rodziców są według Was najważniejsze?
 • Czy zgadzacie się z tym, co zostało powiedziane w cytatach? Dlaczego?

2. Ćwiczenia pisemne
Przygotowanie:
 • Przygotuj listę cytatów o rodzinie, mamie i tacie.
Realizacja:
 • Poproś uczniów, aby wybrali jeden cytat, który najbardziej do nich przemawia.
 • Zadaj zadanie pisemne, w którym uczniowie mają napisać esej, opowiadanie lub list, odnosząc się do wybranego cytatu.
Tematy pisemne:
 • Napisz esej, w którym wyjaśnisz, dlaczego wybrany cytat jest dla Ciebie ważny.
 • Stwórz opowiadanie, które ilustruje znaczenie wybranego cytatu w codziennym życiu.
 • Napisz list do swojego rodzica, w którym wyjaśnisz, co dla Ciebie znaczy wybrany cytat.
3. Projekty artystyczne
Przygotowanie:
 • Przygotuj cytaty i materiały plastyczne (papier, farby, kredki, itp.).
Realizacja:
 • Poproś uczniów, aby stworzyli plakaty ilustrujące wybrane cytaty.
 • Zorganizuj wystawę prac uczniów w klasie lub szkole.
Dodatkowe zadanie:
 • Poproś uczniów o stworzenie kolażu z rodzinnych zdjęć i cytatów, które mają dla nich znaczenie.
4. Dramatyzacje i scenki
Przygotowanie:
 • Wybierz cytaty, które mogą być inspiracją do krótkich scenek teatralnych.
Realizacja:
 • Podziel uczniów na grupy i poproś każdą grupę o przygotowanie krótkiej scenki na podstawie wybranego cytatu.
 • Po wykonaniu scenek, omówcie w klasie, jakie emocje i wartości zostały przedstawione.
5. Refleksja osobista
Przygotowanie:
 • Wybierz kilka cytatów i przygotuj zeszyty do pisania dla uczniów.
Realizacja:
 • Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali cytaty i zapisali swoje refleksje na ich temat.
 • Możesz również poprosić uczniów o dzielenie się swoimi refleksjami na forum klasy.
6. Zadania dla chętnych.
Przygotowanie:
 • Przygotuj listę cytatów do wyboru.
Realizacja:
 • Zadaj uczniom zadanie, w którym mają przeprowadzić wywiad z członkiem rodziny na temat jednego z cytatów.
 • Poproś uczniów o napisanie raportu z wywiadu i zaprezentowanie go w klasie.
7. Warsztaty kreatywnego pisania
Przygotowanie:
 • Wybierz cytaty i przygotuj materiały do pisania.
Realizacja:
 • Zorganizuj warsztaty, na których uczniowie będą tworzyć własne wiersze lub krótkie formy literackie inspirowane cytatami.
 • Zachęć uczniów do prezentacji swoich prac na forum klasy.
8. Analiza literacka
Przygotowanie:
 • Przygotuj cytaty oraz przykłady literatury, które odnoszą się do tematyki rodziny.
Realizacja:
 • Przeprowadź lekcję analizy literackiej, w której uczniowie będą porównywać cytaty z tekstami literackimi.
 • Omówcie, jak różni autorzy przedstawiają rolę rodziny i rodziców w swoich dziełach.
 • Wykorzystanie cytatów na lekcjach to świetny sposób na rozwijanie umiejętności analitycznych, kreatywności oraz zrozumienia wartości rodzinnych w życiu uczniów.


Plansze są w 2 wersjach, kolorowe oraz na białym tle, które można wydrukować na kolorowych kartkach, ale także w formacie pdf i jpg.

Uwaga, prosimy nie usuwać plików z folderu, przed wydrukiem warto pobrać je na swój komputer.Polecamy naszą nowośćKOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz