poniedziałek, 24 kwietnia 2017


Jak wykorzystać ozoboty do utrwalania umiejętności matematycznych? 

Nasza propozycja dotyczy zadań związanych z obliczaniem rzeczywistej odległości na mapie Polski, obliczaniem czasu. W tym celu stworzyłyśmy kartę pracy, na której znajduje się kontur mapy Polski, który dostosowany jest jest do kodowania ozobotów.

niedziela, 23 kwietnia 2017


Programowanie to nie tylko aplikacje tabletowe, programy komputerowe, ale rownież aktywności offlinowe, które nasi uczniowie bardzo lubią. 

sobota, 22 kwietnia 2017

Podczas lekcji historii o kulturze renesansu chłopiec z zespołem Aspergera poznał głównych przedstawicieli malarstwa renesansowego oraz dzieła, które stworzyli. Jednym z nich  był Leonardo da Vinci, twórca słynnej ,,Mona Lisy”.  To właśnie ten obraz chłopiec ożywił w aplikacji Morfo.

piątek, 21 kwietnia 2017


Jak zaangażować uczniów w wykonywane zadanie dotyczące progarowania? Może warto zaproponować ćwiczenia, które nie tylko uzupełniają deficyty w zakresie logicznego myślenia, uczą programowania, ale przy okazji utrwalają lubiane przez uczniów treści. 

czwartek, 20 kwietnia 2017Opis obrazu dla ucznia z zespołem Aspergera nie jest zadaniem łatwym. Musi on pamiętać o niezbędnych elementach, które opis powinien zawierać, używać odpowiednich zwrotów, być dobrym obserwatorem, zauważać szczegóły. Jak zatem ułatwić mu to zadanie?

środa, 19 kwietnia 2017Zmieniająca się pora roku jest okazją do utrwalania wiedzy i powtórzenia wiadomości na temat czterech pór roku, zjawisk atmosferycznych, budzącej się do życia przyrody, w tym zwierząt. Przy okazji  tej tematyki możemy naszych uczniów wprowadzać w świat nowoczesnych technologii cyfrowych.

wtorek, 18 kwietnia 2017


Umiejętność sortowania, grupowania przedmiotów na podstawie cech wspólnych jest bardzo ważna, ponieważ pomaga dzieciom sprawnie funkcjonować.  Zwykle małe dzieci nabywają zdolność kategoryzacji bez wysiłku poprzez zabawę, rozmowę z innymi, uczestnicząc w codziennych czynnościach.  Dzieci ze spektrum autyzmu mają duże trudności z nabywanie takich umiejętności, stąd należy ich tego nauczyć i stale nad tym pracować.

piątek, 14 kwietnia 2017


Przyjazne linie
Dzieci z autyzmem, ale także z niepełnosprawnością intelektualną, mają duże dysfunkcje w zakresie motoryki małej. Pisanie sprawia im wiele trudności, dlatego pierwsze z ćwiczeń przygotowujące do tej czynności polegają na pisaniu lub rysowaniu szlaczków i prostych graficznych wzorów.