czwartek, 15 sierpnia 2019

"Na logikę..." Projekt edukacyjnyProjekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy naszych uczniów, które wynikają ze specyfiki niepełnosprawności intelektualnej, czyli zaburzeń w zakresie orientacji przestrzennej, deficytów związanych z logicznym myśleniem oraz prawidłowym funkcjonowaniem emocjonalnym i społecznym.

poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Wspomnienia z wakacji w komiksieJak kreatywnie i niebanalnie  rozpocząć nowy rok szkolny?
Nauczyciele z pewnością mają wiele pomysłów na to, jak zintegrować uczniów, spowodować by zawiązały się nowe znajomości, a w konsekwencji  nawet przyjaźnie.

niedziela, 11 sierpnia 2019

Interaktywne ćwiczenia dla najmłodszych
Wiele szkół posiada już w swoim wyposażeniu aktywne tablice, a nawet monitory. Warto zatem wykorzystywać te narzędzia nie tylko do uatrakcyjniania zajęć, ale przede wszystkim do efektywnego nauczania.

piątek, 9 sierpnia 2019

"Słowomania"- aplikacja


Poszerzanie i wzbogacanie słownictwa dziecko,  to jedno z podstawowych zadań nauczyciela, ale także rodzica. Istnieje wiele sposób na to, aby zachęcić dzieci do poznawania słów, ich rozumienia, ale także utrwalania ich pisowni. Jedną z nich są ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem tabletów.

środa, 7 sierpnia 2019

Jak podzielić klasę na grupy?


Praca w grupach jest jedną z najpopularniejszych metod aktywizujących. Jak zatem podzielić uczniów na grupy, aby nie zajęło nam to dużo czasu i nie prowokowało niepotrzebnych dyskusji wśród uczniów. Jest na to sposób.

niedziela, 4 sierpnia 2019

Awans zawodowy nauczyciela- zmiany, zmiany, zmiany....


Niebawem początek roku szkolnego, a z nim nowe decyzje nauczycieli o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego. Już dzisiaj wiemy, że podczas wakacji nastąpiło kilka zmian w przepisach dotyczących ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. 11 lipca 2019 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw, ustawę zmieniającą Kartę Nauczyciela. 

czwartek, 1 sierpnia 2019

Story Dice - kości opowieści


Cyfrowe narzędzia do tworzenia narracji coraz częściej pomagają uczniom pisać niesamowite opowieści. Szukając motywujących sposobów na rozwijanie umiejętności narracyjnych, natrafiłyśmy na bezpłatną aplikację Story Dice,