SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

piątek, 29 stycznia 2016


Choinka to przystrojone drzewko świerku lub jodły (rzadziej sosny), naturalne lub sztuczne, pierwotnie wiązane z przedchrześcijańską tradycją ludową i kultem wiecznie zielonego drzewka, a obecnie będące nieodłączną ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia.

Uczniowie klas 4-6 zgłębiali wiadomości na temat tych pięknych drzewek, ich miejsca w piętrach lasu z wykorzystaniem platformy epodreczniki.pl. Swoją wiedzę zweryfikowali podczas wycieczki do pobliskiego lasu w poszukiwaniu drzew iglastych, które mogą już niedługo zagościć w naszych domach z okazji zbliżających się Świąt. Na potrzeby tej lekcji została stworzą aplikacja edukacyjna na platformie LearningApps, która służyć ma uczniom do utrwalania nazw drzew iglastych i doskonalenia umiejętności rozpoznawania tych drzew.

E-podręczniki: Przyroda kl.4, temat 2.19.2. Drzewa lasów iglastych.


Cele sformułowane w języku ucznia:
 • poznasz nazwy drzew iglastych,
 • dowiesz się do jakiego piętra lasu zaliczyć możemy „choinki”,
 • nauczysz się poprawnie rozróżniać drzewa iglaste,
 • będąc w lesie nauczysz się rozróżniać takie drzewa jak sosna, świerk, jodła i modrzew.
Nacobezu:
 • potrafisz wymienić cztery nazwy drzew iglastych,
 • poprawnie rozpoznajesz ilustracje drzew iglastych,
 • podczas pobytu w lesie i parku potrafisz wskazać drzewa iglaste i znasz ich nazwy.
Przebieg lekcji:
 1. Rozmowa na temat rodzajów lasów.
 2. Prezentowanie ilustracji drzew iglastych z wykorzystaniem platformy epodreczniki.pl.
 3. Dopasowywanie nazw drzew iglastych do ilustracji.
 4. Określanie różnic i wspólnych cech poszczególnych drzew iglastych.
 5. Rozpoznawanie drzew iglastych w naturalnym ich środowisku- las, park.
 6. Wybór ulubionego drzewka, które miałoby zagościć w naszych domach podczas świąt Bożego Narodzenia.
Pytanie kluczowe dla uczniów:
 • Jakie drzewa iglaste mogą być drzewkiem bożonarodzeniowym?
Notatki i dodatkowe ćwiczenia:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz