SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

czwartek, 3 marca 2016


Praktyczne wykorzystywanie zdobytych wiadomości i umiejętności, jest bardzo ważną informacją zwrotną dla nauczycieli o skuteczności podejmowanych przez nich oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych.

Jest ono miernikiem skuteczności przeprowadzonego procesu edukacyjnego. Dlatego umiejętność korzystania z pieniędzy, właściwe posługiwanie się nimi jest  doskonalone przy okazji różnorodnych treści. Podczas lekcji indywidualnego nauczania z chłopcem ze spektrum Autyzmu, doskonaliliśmy umiejętność posługiwania się pieniędzmi, korzystania z nich w praktycznych sytuacjach. Lekcja była również okazją do doskonalenia treści związanych z procentami. Zajęcia uatrakcyjniły i merytorycznie wzbogaciły ćwiczenia z portalu www.epodreczniki.pl.
Temat z epodręczników: 3.5 Obliczenia związane z pieniędzmi.

Temat lekcji: Co mogłabym kupić za kwotę 500 zł.
Cele w języku ucznia:
 • Będziesz potrafił wyliczyć odpowiednią sumę  pieniędzy i wydawać resztę.
 • Nauczysz się zamieniać banknoty na monety i odwrotnie.
 • Poznasz nazwy walut obowiązujących w innych państwach.
Nacobezu:
 • Właściwie rozpoznajesz nominały banknotów i monet.
 • Potrafisz wyliczyć odpowiednią sumę pieniędzy i wydać resztę.
 • Właściwie rozwiązujesz interaktywne ćwiczenia na portalu epodręczniki.pl
 • Umiejętność posługiwania się pieniędzmi stosujesz w praktyce. Obliczanie cen towarów.
Przebieg lekcji:
 • Rozgrzewka- ćwiczenia w rozpoznawaniu polskich banknotów i monet.
 • Ćwiczenia praktyczne- wskazywanie konkretnych kwot, płacenie za wskazany towar i wydawanie reszty.
 • Obliczanie cen towarów po przecenie- powtórzenie obliczeń procentowych.
 • Ćwiczenia związane z pieniędzmi z wykorzystaniem epodreczników.
 • Zadanie domowe- wybór 5 artykułów z gazetki reklamowej, za zakup których zapłacić można nie mniej niż 396 zł i nie więcej niż 400 zł.
Pytanie kluczowe: Co mogę kupić za swoje oszczędności?
Zadanie dodatkowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz