SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

środa, 2 marca 2016


Treści edukacyjne związane z Unią Europejską, państwami Unii są bardzo lubianymi przez naszych uczniów. Od wielu lat realizujemy w szkole projekt "Europo witaj nam", którego zadaniem jest wyposażenie uczniów w najważniejsze wiadomości o krajach członkowskich Unii, jej symbolach, zadaniach i strukturze organizacyjnej.

W tym celu uczniowie przygotowują występy artystyczne, biorą udział w szeregu warsztatach, lekcjach europejskich i konkursach wiedzy.
Aby ułatwić uczniom realizację zadań projektowych opracowałyśmy wiele kreatywnych pomocy dydaktycznych, ćwiczeń interaktywnych i kart pracy. Jedną z nich są kreatywne karty, które pozwalają na utrwalanie i porządkowanie wiedzy na temat 28 państw UE. Możemy je wykorzystać na wiele sposobów. Uczniowie mogą odpytywać się wzajemnie, losować kartę z danym państwem i odpowiadać na zadane pytania dotyczące danego kraju. Karty są dwustronne, zalaminowane, dzięki czemu są trwałe i nie ulegają zniszczeniu. Uczniowie klasy VI podczas zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem tabletów, ćwiczyli rozpoznawanie flag, usprawniali koordynację wzrokowo-ruchową układając interaktywne puzzle. Karty okazały się być bardzo przydatną pomocą.
                                   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz