SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

niedziela, 26 marca 2023
















Problem z określaniem emocji i ich odczytywaniem dotyczy w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  a najczęściej osoby ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.
Odczytanie emocji po wyrazie twarzy, sposobie patrzenia czy mimice niestety sprawia dzieciom ogromne problemy, co często wiąże się z niezrozumieniem sytuacji i przekazów pozawerbalnych. My swojego ucznia z ZA staramy się uczyć na wiele sposobów nie tylko odczytywania emocji innych, ale także wyrażania swoich. Jedną z pomocy dydaktyczno- terapeutycznych, która nam to ułatwia są sygnalizatory emocji, które przygotowali nasi uczniowie w ramach projektu "Baza pomysłów".

Jak wykorzystać sygnalizatory?
1. Na początku warto przeprowadzić zajęcia opisujące dane emotki, w celu ich rozróżniania i właściwego stosowania.
2. Można je wykorzystać do opisu własnych emocji.
3. Po przeczytaniu różnych fragmentów opisu sytuacji lub opowiadania można poprosić o wskazanie emocji jakie mogły towarzyszyć bohaterom opowiadania i samemu uczniowi.
4. Sygnalizatory są zawsze obecne podczas lekcji, jeśli uczeń czuje, że zaczyna się denerwować, albo targają nim jakieś emocje, o których nie potrafi opowiedzieć, sygnalizuje je właśnie za pomocą tych emotek. Mając taką możliwość czuje się bezpieczniej.
5. Gra w duetach. Jeden z uczniów losuje sygnalizator i stara się wskazać czynność lub rzecz, która tę emocję charakteryzuje,  np. jeśli jest to radość, może np. powiedzieć jada na rowerze, gra na komputerze itd. Zabawa może też przebiegać w odwrotny sposób uczeń opisuje czynność lub rzecz, a kolega musi dobrać do niej sygnalizator. Tę grę wykorzystałyśmy podczas lekcji z Maciejem.


Pamiętajmy, by nazywać emocje jako przyjemne i nieprzyjemne. Nie ma negatywnych emocji. Wszystkie są potrzebne, ważne i nie pozbędziemy się ich z naszego życia. Możemy jedynie nauczyć się je odpowiedni regulować, przekierowywać i umiejętnie z nimi funkcjonować.








Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń w zakresie TUS, rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych i w ogóle pracy z uczniami ze SPE!

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń,  to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.


Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ




Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów
 i szkoleń TUTAJ



Polecamy także nasze karty pracy, które możesz zakupić TUTAJ


























🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.



Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.
1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.
5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.
6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.
7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.
9. Szablony gotowych prezentacji.
10. Opiekun stażu i jego zadania.
11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.
13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.
14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.
15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.
16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.
17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.
18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.
19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.



TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.
2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.
3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.
4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.
5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.
6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.
7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.
8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.
9. Mentor i jego zadania.
10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.
11. Przykładowe pytania na egzamin.
12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.
13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.
14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.
15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.
16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.
17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.
18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.
OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:







Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


Pakiet kart zamówisz TUTAJ






SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ





Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,
 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 
teczkę cz. II


ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.
✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.
✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.
✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!


W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I


TECZKA ZAWIERA:
🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,
🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,
🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,
🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 
🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,
🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,
🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ




Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ







Brak komentarzy:

Prześlij komentarz