SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

sobota, 14 stycznia 2017
Problem z określaniem emocji i ich odczytywaniem dotyczy w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  a najczęściej osoby ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.
Odczytanie emocji po wyrazie twarzy, sposobie patrzenia czy mimice niestety sprawia dzieciom ogromne problemy, co często wiąże się z niezrozumieniem sytuacji i przekazów pozawerbalnych. My swojego ucznia z ZA staramy się uczyć na wiele sposobów nie tylko odczytywania emocji innych, ale także wyrażania swoich. Jedną z pomocy dydaktyczno- terapeutycznych, która nam to ułatwia są sygnalizatory emocji, które przygotowali nasi uczniowie w ramach projektu "Baza pomysłów".

Jak wykorzystać sygnalizatory?
1. Na początku warto przeprowadzić zajęcia opisujące dane emotki, w celu ich rozróżniania i właściwego stosowania.
2. Można je wykorzystać do opisu własnych emocji.
3. Po przeczytaniu różnych fragmentów opisu sytuacji lub opowiadania można poprosić o wskazanie emocji jakie mogły towarzyszyć bohaterom opowiadania i samemu uczniowi.
4. Sygnalizatory są zawsze obecne podczas lekcji, jeśli uczeń czuje, że zaczyna się denerwować, albo targają nim jakieś emocje, o których nie potrafi opowiedzieć, sygnalizuje je właśnie za pomocą tych emotek. Mając taką możliwość czuje się bezpieczniej.
5. Gra w duetach. Jeden z uczniów losuje sygnalizator i stara się wskazać czynność lub rzecz, która tę emocję charakteryzuje,  np. jeśli jest to radość, może np. powiedzieć jada na rowerze, gra na komputerze itd. Zabawa może też przebiegać w odwrotny sposób uczeń opisuje czynność lub rzecz, a kolega musi dobrać do niej sygnalizator. Tę grę wykorzystałyśmy podczas lekcji z Maciejem.

6. Uzupełnieniem naszej pomocy dydaktycznej może być aplikacja na iPady i tablety  AUTIMO. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz