SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

poniedziałek, 9 października 2023

Jesienne kodowanie- gra na macie
Poznawanie i nazywanie symboli jesiennych nie musi być standardowe. Można to z robić w wykorzystaniem maty edukacyjnej, ćwicząc przy okazji stosunki przestrzenne, odczytywania współrzednych czy układania kodów.

Proponujemy wykorzystanie jesiennych gier i zabaw na macie.

Gra polega na pokonaniu trasy na macie, a zadaniem uczniów jest zdobycie po drodze jak największej ilości punktów, które zamieszczone są na jesiennych symbolach.

Zasady gry nr 1: Grzybobranie

Każdy symbol- grzyb ma odpowiednią, przypisaną przez uczniów liczbę punktów. Odczytać ją można dopiero po wykonaniu działania. Uczniowie dobrani w pary układają kod drogi a pomocą klocków ruchu, którą przejdą, by zebrać jak najwięcej punktów. Warunkiem jest to, że poruszać się mogą tylko w górę i w prawo. Wy swoje warunku możecie zmieniać.

Zasady gry nr 2: Dary jesieni

Na macie układamy jeden przy drugim symbole jesieni, które utworzą nam planszę do gry. Dobieramy się w pary lub zespoły 3-4 osobowe. Rzucamy kostką do gry na zmianę. Przemieszczamy się swoim pionkiem po planszy tyle pól ile wyrzucimy kostką. Odczytujemy jaki mamy symbol, sprawdzamy na karcie kontrolnej z instrukcji jakie zadanie musimy wykonać, aby móc pozostać na wskazanym polu. Jeśli zadanie wykonamy żle to cofamy się na poprzednie miejsce. W zasadach gry możemy uwzględnić puste pola, albo karne pola, które nakażą nam wrócić na start, lub pola bonusowe, dzięki którym przemieścimy się np. o kilka pól do przodu.

Karty do gry można pobrać TUTAJ

Pustą instrukcję do uzupełnienia pobierz TUTAJ


Karty do gry grzybobranie można pobrać TUTAJ


Pusty szablon do uzupełniania działań pobierz TUTAJ

Strzałki- klocki ruchu pobierz TUTAJKOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
  • programu zajęć, 
  • przykładowych wpisów do dziennika,
  • przykładowych ćwiczeń,
  • oceny efektywności,
  • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ


2 komentarze: