SZKOLENIE, KURSY, KARTY PRACY

czwartek, 5 października 2023

PAŹDZIERNIK- MIESIĄCEM BUDOWANIA ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT ZESPOŁU DOWNAPaździernik jest miesiącem budowania świadomości na temat zespołu Downa. W wielu szkołach organizuje się dla uczniów aktywności, które mają na celu nie tylko wzbogacenie wiedzy na temat zespołu Downa, ale przede wszystkim integrację z tymi dziećmi i kształtowanie szacunku oraz tolerancji wobec niepełnosprawności. To również okazja do przypominania, jak ważne jest dbanie o równe szanse w społeczeństwie przy zachowaniu różnorodności. 

Symbolem tego syndromu stały się kolorowe skarpetki, które mają odzwierciedlać to, że wszyscy jesteśmy różni, a jednak tacy sami. 
Warto zatem ten czas wykorzystać do rozwijania świadomości społecznej na temat funkcjonowania osób z zespołem Downa. 

Czym jest zespół Downa?

 • Zespół wad wrodzonych, który powodowany jest nieprawidłową liczbą chromosomów. 
 • Osoby z zespołem Downa w przewadze dotknięte są niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu lekim, umiarkowanym, znacznym, czasami nawet głębokim, ale są też osoby w normie intelektualnej.
 • Odznaczają się cechami dysmorfii (zmianami w wyglądzie m.in. mały nos, mała żuchwa, pojedyncza bruzda dłoniowa, duży język, hipoplazja (nieprawidłowy rozwój) zębów, deformacje w obrębie palców, krótka szyja, nisko osadzone małżowiny uszne, niski wzrost,
 • Charakterystycznym objawem zespołu Downa jest fałda nad powiekami. 
 • Bardzo często występują choroby współtowarzyszące.
 • Na ogół to bardzo ciepłe, zabawne, serdeczne, empatyczne i przyjazne osoby.
 • Widoczne i utrudniające komunikowanie się, różnice w anatomicznej budowie jamy ustnej, niedosłuch, niskie napięcie mięśniowe utrudniają nabywania kompetencji językowych. 

Jak funkcjonują uczniowie z zespołem Downa w szkole?
 • Każdy z nich jest inny i mają różnorodne temperamenty.
 • Cechuje ich najczęściej mniejsza sprawność ruchowa i manualna.
 • Są chętne do nawiązywania bliskich relacji, szybko przywiązują się do przyjaznych sobie osób.
 • Nadmierne zainteresowanie innymi osobami, czasami zbyt duża potrzeba bycia w bezpośredniej relacji z rówieśnikami, w starszych klasach może być powodem kłopotów i nieporozumień rówieśniczych.
 • Są  radosne i miłe,  mają niezwykle pogodną i uczuciową naturę. 
 • Mają niższe możliwości poznawcze i intelektualne, dlatego materiał dydaktyczny musi być indywidualnie dostosowany do ich potrzeb.
 • Najczęściej występuje opóźniony rozwój mowy i trudności z rozumieniem mowy.
 • Widoczny spowolniony rozwój fizyczny, umysłowy i motoryczny.
 • W młodszym wieku potrzebują pomocy przy podstawowych czynnościach higienicznych i samoobsługowych.
 • Występują czasami zachowania nieprzewidywalne i niepożądane, szczególnie w przypadku dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
 • Charakteryzuje ich niska koncentracja na zadaniu, szybka męczliwość, stąd potrzeba częstego przekierowywania aktywności i uwagi.
 • Różnice w anatomicznej budowie jamy ustnej, niedosłuch, niskie napięcie mięśniowe nie ułatwiają nabywania kompetencji językowych. 
 • Ich mocnymi stronami są spostrzegawczość, chęć współpracy i naśladowania zachowań i czynności.
 • Czasami widoczne są  sensoryzmy, autostymulacje i rutyny.
 • U niektórych uczniów pojawiają się trudności w kontaktach społecznych, których przyczyną jest zbytnia bezpośredniość i potrzeba bliskiego kontaktu.

Wiele dla popularyzowania świata osób z zespołem Downa zrobił Przemek Kossakowski w swoich programach Down The Road.

Miałam okazję przeprowadzić z Przemkiem wywiad, który polecam obejrzeć TUTAJ


 


 

Jak pracować z uczniem z zespołem Downa?

 • W pracy z uczniami z ZD obowiązuje zasada całkowitej indywidualizacji.
 • Należy dzielić zadania na etapy.
 • Konieczna jest wizualizacja nowych zagadnień.
 • Stosujmy proste i krótkie komunikaty.
 • Obowiązuje zasada poglądowości i odwoływania się do znanych sytuacji  z życia.
 • Istnieje duża potrzeba wsparcia przy zadaniach manualnych i w zakresie motoryki małej.
 • Mają trudności z wyobrażeniami i abstrahowaniem zatem potrzebna jest praca na materiale konkretnym.
 • Należy unikać nadmiaru bodźców.
 • Ograniczać nadmierne wrażania.
 • Tempo pracy dopasować do możliwości ucznia, często bardzo wolno wykonują zadania.
 • Należy stwarzać uczniom warunki do poznania wielozmysłowego.
 • Raczej rozpoczynać pracę na dużych przedmiotach, obiektach i płaszczyznach, dopiero później przechodzić do mniejszych elementów.
 • Zadania opieramy i treści zasadnicze, rzadziej o szczegóły. 
 • Częste przekierowywanie i zmienność aktywności, by utrzymać uwagę i koncentrację ucznia.
 • Warto wdrożyć wzmocnienia pozytywne motywujące do wykonywania zadania.
 • Warto wdrożyć TUS- Trening Umiejętności Społecznych.
 • U niektórych uczniów będzie potrzeba włączenia zajęć dotyczących niwelowania zaburzeń sensorycznych. 
 • Praca nad właściwym napięciem mięśniowym.
 • Na każdej lekcji stymulować do rozmowy, wypowiedzi i rozwijania słownictwa.  

Warto zatem wykorzystać ten czas do usprawniania zaburzonych funkcji. My przygotowałyśmy kilka ćwiczeń, które z powodzeniem można zaproponować dzieciom na zajęciach rewalidacyjnych, logopedii, czy podczas zorganizowanych integracyjnych zabaw.

Przykłady zabaw skarpetowych:

- segregowanie skarpetek i dobieranie w pary,
- zwijanie skarpetek w rulonik lub rolkę,
- przypinanie skarpetek na suszarce,
- wykonywanie elementów dekoracyjnych ze skarpetek, np. stonoga lub kolorowy wąż,
- ubieranie dwóch różnych skarpetek, a następnie szukanie pary i taniec kolorowych skarpetek,
- przy okazji utrwalanie orientacji w przestrzeni, lewej i prawej strony,
- chodzenie w skarpetkach po wyznaczonych trasach, labiryntach i w określonych kierunkach,
- warto także podnieść temat tolerancji, współpracy, wzajemnego wsparcia i empatii,
- można wykonać słoiki mocy, wsparcia i empatii,
- w starszych klasach warto wykonać lapbooki lub plakaty na temat integracji.


POLECAMY GRY PLANSZOWE, ANGAŻUJĄCE UCZNIÓW, KTÓRE OPISAŁYŚMY TUTAJ
Polecamy zestaw 16 kart pracy i zadań z elementami skarpetek.

KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ


Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.

54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 
 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.


a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJBrak komentarzy:

Prześlij komentarz